כדי לערוך הגדרות מדיניות של תבניות מנהליות

 1. באמצעות 'עורך מדיניות קבוצתית מקומית', פתח את אובייקט המדיניות הקבוצתית המקומית שברצונך לערוך.

 2. בעץ מסוף, לחץ על התיקיה תחת תבניות מנהליות המכילה את הגדרת המדיניות שברצונך להגדיר את התצורה שלה.

 3. בעמודה הגדרות, לחץ על השם של הגדרת מדיניות כדי לקרוא תיאור של הגדרת המדיניות.

 4. כדי לשנות את הגדרת המדיניות למצב אחר, לחץ פעמיים על שם הגדרת המדיניות.

 5. בתיבת הדו-שיח הגדרת מדיניות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ללא הגדרת תצורה: לא מתבצע שינוי ברישום.

  • זמין: הרישום משקף שהגדרת המדיניות נבחרה.

  • לא זמין: הרישום משקף שהגדרת המדיניות לא נבחרה.

 6. בחר באפשרויות הרצויות האחרות ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה, דרושה הרשאת עריכה לעריכת אובייקט מדיניות קבוצתית (GPO). כברירת מחדל, לחברים בקבוצת האבטחה Domain Administrators, בקבוצת האבטחה Enterprise Administrators או בקבוצת האבטחה Group Policy Creator Owners, יש הרשאת עריכה הגדרה לעריכת אובייקט מדיניות קבוצתית (GPO).

 • ב'עורך מדיניות קבוצתית מקומית', קיימים שני ענפים של תבניות מנהליות. הגדרות עבור HKEY_LOCAL_MACHINE נמצאות תחת תצורת מחשב, והגדרות עבור HKEY_CURRENT_USER נמצאות תחת תצורת משתמש.

 • אם מדיניות המחשב מתנגשת עם מדיניות המשתמש, מדיניות המחשב בדרך כלל תקבל קדימות. למרות זאת, אם עורכי היישום יתעלמו ממוסכמות זו, המדיניות הקבוצתית לא תוכל לאכוף אותה.

 • הגדרות המדיניות של התבנית המנהליות ידועות גם בשם הגדרות מדיניות מבוססות-רישום.

 • עורך מדיניות קבוצתית מקומית ויישום ה- Snap-in של "קבוצת תוצאות של מדיניות" זמינים ב- Windows Server 2008 R2 וב- Windows 7 Professional‏, Windows 7 Ultimate ו- Windows 7 Enterprise. לקבלת מידע נוסף, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

חומרי עזר נוספים