באפשרותך לפתוח את 'עורך מדיניות קבוצתית מקומית' באמצעות שורת הפקודה או באמצעות Microsoft Management Console (MMC)‎.

כדי לפתוח את 'עורך מדיניות קבוצתית מקומית' משורת הפקודה
  • לחץ עלהפעל, הקלדgpedit.msc בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש ENTER.

כדי לפתוח את 'עורך מדיניות קבוצתית מקומית' כיישום Snap-in של MMC
  1. פתח את MMC. (לחץ על התחל, לחץ בתיבה התחל חיפוש, הקלד mmc ולאחר מכן הקש ENTER.)

  2. בתפריט קובץ, לחץ על הוספה/הסרה של יישום Snap-in.

  3. בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של יישומי Snap-in, לחץ על עורך אובייקטי המדיניות הקבוצתית ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  4. בתיבת הדו-שיח בחירת אובייקט של מדיניות קבוצתית, לחץ על עיון.

  5. לחץ על מחשב זה כדי לערוך את אובייקט המדיניות הקבוצתית המקומית או לחץ על משתמשים כדי לערוך את אובייקטי המדיניות הקבוצתית המקומית Administrator, 'משתמשים שאינם Administrator' או אובייקטי מדיניות קבוצתית מקומית לפי משתמש.

  6. לחץ על סיום.

הערה

אם ברצונך לשמור מסוף של 'עורך מדיניות קבוצתית מקומית' ולבחור איזה GPO ייפתח בו מתוך שורת הפקודה, בחר בתיבת הסימון אפשר שינוי של מוקד יישום ה- Snap-in מדיניות קבוצתית בעת הפעלה מתוך שורת הפקודה בתיבת הדו-שיח בחירת אובייקט של מדיניות קבוצתית.

שיקולים נוספים
  • עורך מדיניות קבוצתית מקומית ויישום ה- Snap-in של "קבוצת תוצאות של מדיניות" זמינים ב- Windows Server 2008 R2 וב- Windows 7 Professional‏, Windows 7 Ultimate ו- Windows 7 Enterprise. לקבלת מידע נוסף, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.