עורך מדיניות קבוצתית מקומית

'עורך מדיניות קבוצתית מקומית' הוא יישום Snap-in של Microsoft Management Console (MMC)‎ המספק ממשק משתמש יחיד שדרכו ניתן לנהל את כל ההגדרות של אובייקטי מדיניות קבוצתית מקומית.

סעיף זה מכיל את הנושאים הבאים:

הערה

עורך מדיניות קבוצתית מקומית ויישום ה- Snap-in של "קבוצת תוצאות של מדיניות" זמינים ב- Windows Server 2008 R2 וב- Windows 7 Professional‏, Windows 7 Ultimate ו- Windows 7 Enterprise. לקבלת מידע נוסף, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.