Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC) που παρέχει ένα μόνο περιβάλλον εργασίας χρήστη μέσω του οποίου είναι δυνατή η διαχείριση όλων των ρυθμίσεων των αντικειμένων τοπικής πολιτικής ομάδας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Σημείωση

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).


Πίνακας περιεχομένων