Για να εκχωρήσετε δέσμες ενεργειών τερματισμού υπολογιστή

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής Πολιτικής ομάδας.

 2. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε κλικ στο στοιχείο Δέσμες ενεργειών (Εκκίνηση/Τερματισμός). Η διαδρομή είναι Ρυθμίσεις παραμέτρων του υπολογιστή\Ρυθμίσεις των Windows\Δέσμες ενεργειών (Εκκίνηση/Τερματισμός).

 3. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Τερματισμός.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες τερματισμού, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη δέσμης ενεργειών, κάντε τα ακόλουθα:

  • Στο πλαίσιο Όνομα δέσμης ενεργειών, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς στη δέσμη ενεργειών ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να αναζητήσετε το αρχείο δέσμης ενεργειών στον κοινόχρηστο φάκελο Netlogon του ελεγκτή τομέα.

  • Στο πλαίσιο Παράμετροι δέσμης ενεργειών, πληκτρολογήστε τις παραμέτρους που θέλετε, όπως θα τις πληκτρολογούσατε στη γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, αν η δέσμη ενεργειών περιλαμβάνει παραμέτρους που ονομάζονται //logo (διαφημιστικό πλαίσιο) και //I (κατάσταση αλληλεπιδραστικής λειτουργίας), πληκτρολογήστε //logo //I.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες τερματισμού, καθορίστε τις επιλογές που θέλετε:

  • Δέσμες ενεργειών τερματισμού λειτουργίας για <αντικείμενο πολιτικής ομάδας>: Παραθέτει όλες τις δέσμες ενεργειών που έχουν εκχωρηθεί τη δεδομένη στιγμή στο επιλεγμένο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO). Αν εκχωρήσετε πολλές δέσμες ενεργειών, η επεξεργασία των δεσμών ενεργειών γίνεται με τη σειρά που καθορίζετε. Για να μετακινήσετε μια δέσμη ενεργειών στη λίστα προς τα επάνω, επιλέξτε την και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επάνω. Για να μετακινήσετε μια δέσμη ενεργειών στη λίστα προς τα κάτω, επιλέξτε την και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Κάτω.

  • Προσθήκη: Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη δέσμης ενεργειών, όπου μπορείτε να καθορίσετε τις πρόσθετες δέσμες ενεργειών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Επεξεργασία: Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δέσμης ενεργειών, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες των δεσμών ενεργειών, για παράδειγμα το όνομα και τις παραμέτρους.

  • Κατάργηση: Καταργεί την επιλεγμένη δέσμη ενεργειών από τη λίστα Δέσμες ενεργειών τερματισμού.

  • Εμφάνιση αρχείων: Εμφανίζει τα αρχεία δέσμης ενεργειών που είναι αποθηκευμένα στο επιλεγμένο αντικείμενο πολιτικής ομάδας.

Πρόσθετα ζητήματα

 • Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να έχετε άδεια Επεξεργασίας για την επεξεργασία μιας GPO. Κατά προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας ασφαλείας Domain Administrators, της ομάδας ασφαλείας Enterprise Administratorsή της ομάδας ασφαλείας Group Policy Creator Owners έχουν την απαραίτητη άδεια Επεξργασίας για να επξεργαστούν μια GPO.

 • Οι δέσμες ενεργειών τερματισμού εκτελούνται ως Τοπικό σύστημα και διαθέτουν τα πλήρη δικαιώματα που συσχετίζονται με τη δυνατότητα εκτέλεσης ως Τοπικό σύστημα.

 • Αν ορίσετε την εκτέλεση των δεσμών ενεργειών τερματισμού με σύγχρονο, η διεργασία τερματισμού μπορεί να εκτελεστεί πιο αργά.

 • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων