Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας σάς επιτρέπει να αλλάξετε τα κριτήρια εμφάνισης για τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης. Από προεπιλογή, το πρόγραμμα επεξεργασίας εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μη διαχειριζόμενων. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα ιδιοτήτων για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης στο πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

Υπάρχουν τρία περιεκτικά φίλτρα ιδιοτήτων τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φιλτράρετε τα πρότυπα διαχείρισης. Αυτά τα φίλτρα ιδιοτήτων περιλαμβάνουν:

Με διαχείριση

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων πολιτικής προτύπων διαχείρισης: Με διαχείριση και Χωρίς διαχείριση. Η υπηρεσία προγράμματος πελάτη πολιτικής ομάδας ορίζει τις ρυθμίσεις πολιτικής με διαχείριση και καταργεί μια ρύθμιση πολιτικής όταν δεν εμπίπτει πλέον στην εμβέλεια του χρήστη ή του υπολογιστή.

Η υπηρεσία προγράμματος πελάτη πολιτικής ομάδας δεν ορίζει τις ρυθμίσεις πολιτικής χωρίς διαχείριση. Αυτές οι ρυθμίσεις πολιτικής είναι μόνιμες. Η υπηρεσία προγράμματος πελάτη πολιτικής ομάδας δεν καταργεί τις ρυθμίσεις πολιτικής χωρίς διαχείριση ακόμη κι αν μια ρύθμιση πολιτικής δεν εμπίπτει πλέον στην εμβέλεια του χρήστη ή του υπολογιστή. Συνήθως, χρησιμοποιείτε αυτούς τους τύπους ρυθμίσεων πολιτικής για να ορίσετε επιλογές στοιχείων του λειτουργικού συστήματος που δεν υποστηρίζουν πολιτικές. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσεις πολιτικής χωρίς διαχείριση για τις ρυθμίσεις των εφαρμογών.

Το φίλτρο ιδιοτήτων Με διαχείριση έχει τρεις καταστάσεις: Χωρίς επιλογή, Ναι και Όχι. Ορίζοντας αυτό το φίλτρο ιδιοτήτων στην τιμή Χωρίς επιλογή, το πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης. Ορίζοντας αυτό το φίλτρο ιδιοτήτων στην τιμή Ναι, το πρόγραμμα επεξεργασίας εμφανίζει μόνο τις διαχειριζόμενες ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης και αποκρύπτει όλες τις μη διαχειριζόμενες. Ορίζοντας αυτό το φίλτρο ιδιοτήτων στην τιμή Όχι, το πρόγραμμα επεξεργασίας εμφανίζει μόνο τις μη διαχειριζόμενες ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης και αποκρύπτει όλες τις διαχειριζόμενες.

Για να ορίσετε το φίλτρο ιδιοτήτων με Διαχείριση για τα πρότυπα διαχείρισης
 1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

 2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις υπολογιστή\Πολιτικές ή Ρυθμίσεις χρήστη\Πολιτικές, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Πρότυπα διαχείρισης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές φίλτρου.

 3. Στη λίστα Με διαχείριση, κάντε κλικ στο κατάλληλο φίλτρο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις φίλτρου και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές φίλτρου.

Με Ρύθμιση παραμέτρων

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης σε μία από τις εξής τρεις καταστάσεις: Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων, Ενεργό και Ανενεργό. Η επιλογή Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση για όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής. Οι ρυθμίσεις πολιτικής που ορίζονται στην επιλογή Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων δεν επηρεάζουν τους χρήστες ή τους υπολογιστές. Με την ενεργοποίηση μιας ρύθμισης πολιτικής προτύπου διαχείρισης, ενεργοποιείται η ρύθμιση πολιτικής. Όταν έχει γίνει η επιλογή Ενεργό, η ενέργεια που περιγράφεται στον τίτλο της ρύθμισης πολιτικής εφαρμόζεται στον χρήστη ή στον υπολογιστή. Όταν έχει γίνει η επιλογή Ανενεργό, εφαρμόζεται στον χρήστη ή στον υπολογιστή η αντίθετη ενέργεια από αυτήν που περιγράφεται στον τίτλο της ρύθμισης πολιτικής. Συνήθως, οι ρυθμίσεις πολιτικής Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων και Ανενεργό έχουν ίδιο αποτέλεσμα. Η διαφορά είναι ότι οι ρυθμίσεις πολιτικής Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων δεν εφαρμόζονται στον χρήστη, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις Ανενεργό.

Κάθε ρύθμιση πολιτικής προτύπου διαχείρισης παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις Ενεργό, Ανενεργό και Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων. Μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες στο τμήμα παραθύρου Βοήθεια κάθε ρύθμισης πολιτικής προτύπου διαχείρισης. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες για την επιλεγμένη ρύθμιση πολιτικής στην Εκτεταμένη προβολή του προγράμματος επεξεργασίας.

Το φίλτρο ιδιοτήτων Με Ρύθμιση παραμέτρων έχει τρεις καταστάσεις: Χωρίς επιλογή, Ναι και Όχι. Ορίζοντας αυτό το φίλτρο ιδιοτήτων στην τιμή Χωρίς επιλογή, το πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή για αυτό το φίλτρο. Ορίζοντας αυτό το φίλτρο ιδιοτήτων στην τιμή Ναι, το πρόγραμμα επεξεργασίας εμφανίζει μόνο τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση παραμέτρων και αποκρύπτει όλες τις άλλες. Ορίζοντας αυτό το φίλτρο ιδιοτήτων στην τιμή Όχι, το πρόγραμμα επεξεργασίας εμφανίζει μόνο τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης για τις οποίες δεν έχει γίνει ρύθμιση παραμέτρων και αποκρύπτει όλες τις άλλες.

Για να ορίσετε το φίλτρο ιδιοτήτων με Ρύθμιση παραμέτρων για τα πρότυπα διαχείρισης
 1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

 2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις υπολογιστή\Πολιτικές ή Ρυθμίσεις χρήστη\Πολιτικές, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Πρότυπα διαχείρισης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές φίλτρου.

 3. Στη λίστα Ρύθμιση παραμέτρων, κάντε κλικ στο κατάλληλο φίλτρο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις φίλτρου και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές φίλτρου.

Με σχόλιο

Κάθε ρύθμιση πολιτικής προτύπου διαχείρισης έχει μια ιδιότητα σχολίου. Η ιδιότητα Με σχόλιο σάς επιτρέπει να εισαγάγετε κείμενο σχετικό με μια συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής.

Το φίλτρο ιδιοτήτων Με σχόλιο έχει τρεις καταστάσεις: Χωρίς επιλογή, Ναι και Όχι. Ορίζοντας αυτό το φίλτρο ιδιοτήτων στην τιμή Χωρίς επιλογή, το πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή για αυτό το φίλτρο. Ορίζοντας αυτό το φίλτρο ιδιοτήτων στην τιμή Ναι, το πρόγραμμα επεξεργασίας εμφανίζει μόνο τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης για τις οποίες έχει προστεθεί ένα σχόλιο και αποκρύπτει όλες τις άλλες που δεν έχουν σχόλια. Ορίζοντας αυτό το φίλτρο ιδιοτήτων στην τιμή Όχι, το πρόγραμμα επεξεργασίας εμφανίζει μόνο τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης για τις οποίες δεν έχει προστεθεί σχόλιο και αποκρύπτει όλες τις άλλες που έχουν σχόλια.

Για να ορίσετε το φίλτρο ιδιοτήτων Με Σχόλιο για τα πρότυπα διαχείρισης
 1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

 2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις υπολογιστή\Πολιτικές ή Ρυθμίσεις χρήστη\Πολιτικές, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Πρότυπα διαχείρισης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές φίλτρου.

 3. Στη λίστα Με σχόλιο, κάντε κλικ στο κατάλληλο φίλτρο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις φίλτρου και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές φίλτρου.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να έχετε άδεια Επεξεργασίας για την επεξεργασία μιας GPO. Κατά προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας ασφαλείας Domain Administrators, της ομάδας ασφαλείας Enterprise Administratorsή της ομάδας ασφαλείας Group Policy Creator Owners έχουν την απαραίτητη άδεια Επεξργασίας για να επξεργαστούν μια GPO.

 • Επειδή τα φίλτρα είναι περιεκτικά, συνιστάται να επιλέγετε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται και όχι αυτά που θέλετε να καταργήσετε.

 • Τα φίλτρα δεν λειτουργούν με τα Κλασικά πρότυπα διαχείρισης.

 • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).


Πίνακας περιεχομένων