Μπορείτε να διαγράψτε αντικείμενα πολλαπλών τοπικών πολιτικών ομάδας. Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να διαγράψετε τα αντικείμενα τοπικής πολιτικής ομάδας Διαχειριστές, Μη διαχειριστές ή Χρήστης.

Για να διαγράψετε πολλαπλές τοπικές πολιτικές ομάδας
 1. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και έπειτα στο στοιχείο Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.

 3. Κάντε κλικ στο Πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας, στη λίστα Διαθέσιμα συμπληρωματικά προγράμματα και κάντε κλικ το κουμπί Προσθήκη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αντικειμένου πολιτικής ομάδας, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήστες.

 5. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αντικείμενο τοπικής πολιτικής ομάδας Διαχειριστές, Μη διαχειριστές ή Χρήστης. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση του αντικειμένου πολιτικής ομάδας.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του αντικειμένου τοπικής πολιτικής ομάδας.

 7. Κλείστε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

Σημείωση

Το κείμενο που βρίσκεται στη στήλη Υπάρχει αντικείμενο πολιτικής ομάδας δίπλα από το στοιχείο που επιλέχθηκε κατά το βήμα 4 θα εμφανίσει την ένδειξη Όχι.

Πρόσθετα ζητήματα

 • Τα αντικείμενα πολλαπλών τοπικών πολιτικών ομάδας δεν είναι διαθέσιμα σε ελεγκτές τομέων.

 • Δεν μπορείτε να διαγράψετε το αντικείμενο τοπικής πολιτικής ομάδας (γνωστό επίσης ως πολιτική τοπικού υπολογιστή).

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση πολλαπλών τοπικών αντικειμένων πολιτικής ομάδας, ανατρέξτε στην τοποθεσία της Microsoft στο Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4291).

 • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).


Πίνακας περιεχομένων