Για να επεξεργαστείτε ένα τοπικό αντικείμενο πολιτικής ομάδας

  1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

  2. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε διπλό κλικ στους φακέλους για προβολή των ρυθμίσεων πολιτικής στο παράθυρο λεπτομερειών.

  3. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων, κάντε διπλό κλικ σε μια ρύθμιση πολιτικής για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη ρύθμιση της πολιτικής.

Πρόσθετα ζητήματα

  • Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να έχετε άδεια Επεξεργασίας για την επεξεργασία μιας GPO. Κατά προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας ασφαλείας Domain Administrators, της ομάδας ασφαλείας Enterprise Administratorsή της ομάδας ασφαλείας Group Policy Creator Owners έχουν την απαραίτητη άδεια Επεξργασίας για να επξεργαστούν μια GPO.

  • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).


Πίνακας περιεχομένων