Aby edytować lokalny obiekt zasad grupy

  1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

  2. W drzewie konsoli klikaj dwukrotnie foldery, aby przeglądać ustawienia zasad w okienku szczegółów.

  3. W okienku wyników kliknij dwukrotnie ustawienie zasad, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, a następnie edytuj ustawienie zasad.

Uwagi dodatkowe

  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

  • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).