Zasady grupy umożliwiają skojarzenie co najmniej jednego pliku skryptu z czterema wyzwalanymi zdarzeniami:

  • Uruchamianie komputera

  • Zamykanie komputera

  • Logowanie użytkownika

  • Wylogowywanie użytkownika

Można używać skryptów środowiska Windows PowerShell lub tworzyć skrypty w dowolnym innym języku obsługiwanym przez komputer kliencki. Są również używane języki obsługiwane przez host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Script Host), w tym VBScript i JScript.

W tej sekcji omówiono następujące zagadnienia:

Uwagi dodatkowe