Edytor lokalnych zasad grupy umożliwia zmianę kryteriów wyświetlania ustawień zasad szablonów administracyjnych. Domyślnie w edytorze są wyświetlane wszystkie ustawienia zasad. Użytkownik może jednak korzystać z filtrów wymagań w celu zmiany sposobu wyświetlania ustawień zasad szablonów administracyjnych w Edytorze lokalnych zasad grupy.

Aby ustawić filtr wymagań szablonów administracyjnych
 1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Szablony administracyjne znajdującą się w obszarze Konfiguracja komputera lub Konfiguracja użytkownika. Kliknij polecenie Opcje filtru.

 3. Zaznacz pole wyboru Włącz filtry wymagań.

 4. Wpisz jedno lub więcej słów kluczowych w polu Filtr dla wyrazów.

 5. Na liście Wybierz żądane filtry platformy i aplikacji kliknij odpowiedni filtr:

  • Dołącz ustawienia zgodne z dowolną z wybranych platform.

  • Dołącz ustawienia zgodne ze wszystkimi wybranymi platformami.

   Uwaga

   Można kliknąć przycisk Zaznacz wszystko w celu zaznaczenia wszystkich elementów na liście lub kliknąć przycisk Wyczyść wszystko w celu wyczyszczenia wszystkich elementów na liście.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zastosować nowe ustawienia filtru i zamknąć okno dialogowe Opcje filtru.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

 • Filtry uwzględniają pasujące elementy, dlatego należy wybierać elementy, które mają być wyświetlane, a nie te, które mają zostać usunięte.

 • Filtry nie działają z klasycznymi szablonami administracyjnymi.

 • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).