Komentarze można dodawać do każdego ustawienia zasad szablonów administracyjnych. W tym miejscu można dokumentować ustawienie zasad oraz znaczenie jego implementacji dla środowiska. Dodawanie komentarza do ustawień zasad umożliwia stosowanie filtrów słów kluczowych w celu szybkiego znalezienia ustawień zasad z pasującymi słowami kluczowymi.

Aby dodać komentarz do ustawienia zasad szablonów administracyjnych
  1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

  2. W drzewie konsoli kliknij folder znajdujący się w obszarze Szablony administracyjne, zawierający ustawienie zasad, które chcesz skonfigurować.

  3. W kolumnie Ustawienie kliknij dwukrotnie nazwę ustawienia zasad.

  4. Wpisz komentarz w polu Komentarz.

  5. Kliknij przycisk OK.

Uwagi dodatkowe

  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

  • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje