Du kan inkludere kommentarer for hver policyinnstilling for administrative maler. Du kan bruke denne plassen til å dokumentere policyinnstillingen ytterligere, og hvorfor implementeringen av den er viktig for miljøet. Innstillinger for policykommentarer lar deg bruke nøkkelordfiltre for å hjelpe deg med å raskt finne policyinnstillinger med nøkkelord som samsvarer.

Slik legger du en kommentar til en policyinnstilling for Administrative maler
  1. Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy.

  2. I konsolltreet klikker du mappen under Administrative maler som inneholder policyinnstillingen du vil konfigurere.

  3. Dobbeltklikk navnet på policyinnstillingen i Innstilling-kolonnen.

  4. Tast inn kommentarene dine i Kommentar-boksen.

  5. Klikk OK.

Flere hensyn

  • Du må ha redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO for å fullføre denne prosedyren. Som standard har medlemmene av sikkerhetsgruppen Domeneadministratorer, sikkerhetsgruppen Organisasjonsadministratorer eller sikkerhetsgruppen Eiere av gruppepolicyoppretter redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO.

  • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).

Flere referanser