Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy inneholder alternativer for å filtrere policyinnstillinger for Administrative maler basert på følgende:

  • Policyinnstillingene Behandlet, Konfigurert eller Kommentert.

  • Nøkkelord i tittelen, hjelpetekst eller kommentarer i policyinnstillinger.

  • Plattform- eller programkrav for policyinnstillinger.

Bruk filtre på policyinnstillinger for Administrative maler når du vil finne en bestemt policyinnstilling, eller når du vil begrense antallet policyinnstillinger som vises i Redigeringsprogram for gruppepolicyobjekt.

Dette avsnittet inneholder følgende emner:

Flere hensyn

  • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).

Flere referanser