Med Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy kan du endre kriteriene for å vise policyinnstillinger for Administrative maler. Som standard viser redigeringsprogrammet alle policyinnstillinger, inkludert ubehandlede policyinnstillinger. Du kan imidlertid bruke egenskapsfiltre til å endre hvordan Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy viser policyinnstillinger for Administrative maler.

Det finnes tre inkluderende egenskapsfiltre du kan bruke til å filtrere Administrative maler. Disse er:

Behandlet

Det finnes to typer policyinnstillinger for Administrative maler: Behandlet og Ubehandlet. Tjenesten Gruppepolicyklient styrer behandlede policyinnstillinger og fjerner en policyinnstilling når innstillingen ikke lenger er innenfor området for brukeren eller datamaskinen.

Tjenesten Gruppepolicyklient styrer ikke ubehandlede policyinnstillinger. Disse policyinnstillingene er faste. Tjenesten Gruppepolicyklient fjerner ikke ubehandlede policyinnstillinger, selv om en policyinnstilling ikke er innenfor området for brukeren eller datamaskinen. Denne typen policyinnstillinger brukes vanligvis til å konfigurere alternativer for operativsystemkomponenter som ikke er aktivert for policy. Du kan også bruke ubehandlede policyinnstillinger for programinnstillinger.

Egenskapsfilteret Behandlet har tre tilstander: Hvilken som helst, Ja og Nei. Hvis du setter dette egenskapsfilteret til Hvilken som helst, viser Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy alle policyinnstillinger for Administrative maler. Hvis du setter dette egenskapsfilteret til Ja, viser redigeringsprogrammet bare behandlede policyinnstillinger for Administrative maler og skjuler alle ubehandlede policyinnstillinger for Administrative maler. Hvis du setter dette egenskapsfilteret til Nei, viser redigeringsprogrammet bare ubehandlede policyinnstillinger for Administrative maler og skjuler alle behandlede policyinnstillinger for Administrative maler.

Slik angir du egenskapsfilteret Behandlet for Administrative maler
 1. Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy.

 2. Høyreklikk Administrative maler under Datamaskinkonfigurasjon\Policyer eller Brukerkonfigurasjon\Policyer. Klikk Filteralternativer.

 3. Klikk ønsket filter i Behandlet-listen.

 4. Klikk OK for å bruke de nye filterinnstillingene, og lukk dialogboksen Filteralternativer.

Konfigurert

Du kan konfigurere policyinnstillingene for Administrative maler til en av tre tilstander: Ikke konfigurert, Aktivert eller Deaktivert. Ikke konfigurert er standardtilstanden for alle policyinnstillinger. Policyinnstillinger som er satt til Ikke konfigurert, påvirker ikke brukere eller datamaskiner. Når du velger en policyinnstilling for Administrative maler, aktiveres policyinnstillingen. Når du velger Aktivert, brukes handlingen som er beskrevet i tittelen på policyinnstillingen, på brukeren eller datamaskinen. Når du velger Deaktivert, brukes den motsatte handlingen av den som er beskrevet i tittelen på policyinnstillingen, på brukeren eller datamaskinen. Policyinnstillingene Ikke konfigurert og Deaktivert gir vanligvis de samme resultatene. Forskjellen er at policyinnstillingen Ikke konfigurert ikke brukes på brukeren, mens policyinnstillingen Deaktivert brukes på brukeren.

Hver policyinnstilling for Administrative maler gir detaljert informasjon om tilstandene Aktivert, Deaktivert og Ikke konfigurert. Du kan vise denne informasjonen i Hjelp-ruten for hver policyinnstilling for Administrative maler. Du kan også vise informasjonen for den valgte policyinnstillingen i utvidet visning i redigeringsprogrammet.

Egenskapsfilteret Konfigurert har tre tilstander: Hvilken som helst, Ja og Nei. Hvis du setter dette egenskapsfilteret til Hvilken som helst, viser Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy alle policyinnstillinger for Administrative maler, og dette er standardinnstillingen for filteret. Hvis du setter dette egenskapsfilteret til Ja, viser redigeringsprogrammet bare konfigurerte policyinnstillinger for Administrative maler og skjuler ikke-konfigurerte policyinnstillinger. Hvis du setter dette egenskapsfilteret til Nei, viser redigeringsprogrammet bare ikke-konfigurerte policyinnstillinger for Administrative maler og skjuler konfigurerte policyinnstillinger.

Slik angir du egenskapsfilteret Konfigurert for Administrative maler
 1. Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy.

 2. Høyreklikk Administrative maler under Datamaskinkonfigurasjon\Policyer eller Brukerkonfigurasjon\Policyer. Klikk Filteralternativer.

 3. Klikk ønsket filter i Konfigurert-listen.

 4. Klikk OK for å bruke de nye filterinnstillingene, og lukk dialogboksen Filteralternativer.

Kommentert

Hver policyinnstilling for Administrative maler har en kommentaregenskap. Med egenskapen Kommentert kan du skrive inn tekst for en policyinnstilling.

Egenskapsfilteret Kommentert har tre tilstander: Hvilken som helst, Ja og Nei. Hvis du setter dette egenskapsfilteret til Hvilken som helst, viser Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy alle policyinnstillinger for Administrative maler, og dette er standardinnstillingen for filteret. Hvis du setter dette egenskapsfilteret til Ja, viser redigeringsprogrammet bare kommenterte policyinnstillinger for Administrative maler og skjuler ukommenterte policyinnstillinger. Hvis du setter dette egenskapsfilteret til Nei, viser redigeringsprogrammet bare ukommenterte policyinnstillinger for Administrative maler og skjuler kommenterte policyinnstillinger.

Slik angir du egenskapsfilteret Kommentert for Administrative maler
 1. Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy.

 2. Høyreklikk Administrative maler under Datamaskinkonfigurasjon\Policyer eller Brukerkonfigurasjon\Policyer. Klikk Filteralternativer.

 3. Klikk ønsket filter i Kommentert-listen.

 4. Klikk OK for å bruke de nye filterinnstillingene, og lukk dialogboksen Filteralternativer.

Flere hensyn

 • Du må ha redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO for å fullføre denne prosedyren. Som standard har medlemmene av sikkerhetsgruppen Domeneadministratorer, sikkerhetsgruppen Organisasjonsadministratorer eller sikkerhetsgruppen Eiere av gruppepolicyoppretter redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO.

 • Filtre er inkluderende. Velg derfor elementer du vil vise, i stedet for elementer du vil fjerne.

 • Filtre fungerer ikke med klassiske administrative maler.

 • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).