Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy

Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy er en snapin-modul for Microsoft Management Console (MMC). Modulen gir deg et enkelt brukergrensesnitt der du kan behandle alle innstillingene for lokale gruppepolicyobjekter.

Dette avsnittet inneholder følgende emner:

Obs!  

Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).