Klassiske administrative malfiler (også kjent som ADM-filer) skrives ikke i XML. Tidligere versjoner av Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy viste disse innstillingene under noden Administrative Templates.

Den nåværende versjonen av filer for administrative maler skrives i XML (kjent som ADMX-filer). Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy viser disse innstillingene under noden Administrative Templates. Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy gjenkjenner likevel fortsatt ADM-filer og viser disse innstillingene under noden Classic Administrative Templates, som er en node underordnet Administrative Templates.

Legge til eller fjerne en klassisk administrativ malfil (*.adm-fil)
  1. I Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy åpner du det lokale gruppepolicyobjektet du vil redigere.

  2. Høyreklikk Administrative maler under Datamaskinkonfigurasjon eller Brukerkonfigurasjon i konsolltreet.

  3. Klikk Legg til / fjern maler.

  4. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil legge til en mal, klikker du Legg til. I dialogboksen Policymaler klikker du malen du vil legge til, og klikker deretter Åpne.

    • Hvis du vil fjerne en mal i listen Gjeldende policymaler, klikker du malen, og klikker deretter Fjern.

Flere hensyn

  • Du må ha redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO for å fullføre denne prosedyren. Som standard har medlemmene av sikkerhetsgruppen Domeneadministratorer, sikkerhetsgruppen Organisasjonsadministratorer eller sikkerhetsgruppen Eiere av gruppepolicyoppretter redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO.

  • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).

Flere referanser