Klassieke beheersjabloonbestanden (ook wel ADM-bestanden) worden niet in XML-indeling gemaakt. In eerdere versies van de lokale groepsbeleidseditor worden deze instellingen weergegeven onder het knooppunt Administrative Templates.

De huidige versies van beheersjabloonbestanden worden gemaakt in XML (en worden ADMX-bestanden genoemd). De lokale groepsbeleidseditor geeft deze instellingen weer onder het knooppunt Administrative Templates. De lokale groepsbeleidseditor herkent de ADM-bestanden echter nog steeds en geeft deze instellingen weer onder het knooppunt Classic Administrative Templates, een onderliggend knooppunt van Administrative Templates.

Een klassiek beheersjabloonbestand (ADM-bestand) toevoegen of verwijderen
  1. Open het groepsbeleidobject in de Lokale groepsbeleidseditor zodat u het object kunt bewerken.

  2. Klik in de consolestructuur onder Computerconfiguratie of Gebruikersconfiguratie met de rechtermuisknop op Beheersjablonen.

  3. Klik op Sjablonen toevoegen/verwijderen.

  4. U hebt de volgende mogelijkheden:

    • Als u een sjabloon wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Klik in het dialoogvenster Beleidssjablonen op de sjabloon die u wilt toevoegen en klik vervolgens op Openen.

    • Als u een sjabloon wilt verwijderen, klikt u in de lijst Huidige beleidssjablonen op de gewenste sjabloon en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Aanvullende overwegingen

  • Om deze procedure te kunnen uitvoeren, dient u de machtiging om instellingen te bewerken te hebben zodat u GPO's kunt bewerken. Standaard hebben de leden van de volgende groepen de machtiging om instellingen van GPO's te bewerken: Domeinbeheerders, Ondernemingsadministrators, en 'Maker Eigenaars Groepsbeleid'.

  • Editor voor lokaal groepsbeleid en de module Resulterende verzameling beleidsregels zijn beschikbaar in Windows Server 2008 R2 en in bepaalde versies van Windows 7. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (mogelijk in het Engels) voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie