Soubory klasických šablon pro správu (nazývané také soubory ADM) nejsou vytvářeny pomocí jazyka XML. Předchozí verze Editoru místních zásad skupiny zobrazovaly toto nastavení pod uzlem Administrative Templates.

Aktuální verze souborů šablon pro správu (nazývaných soubory ADMX) je vytvářena pomocí jazyka XML. V Editoru místních zásad skupiny se toto nastavení zobrazuje pod uzlem Administrative Templates. Editor místních zásad skupiny však stále rozpoznává soubory ADM a zobrazuje toto nastavení pod uzlem Classic Administrative Templates, který je podřízeným uzlem uzlu Administrative Templates.

Přidání nebo odebrání souboru klasické šablony pro správu (souboru ADM)
  1. Pomocí Editoru místních zásad skupiny otevřete objekt místních zásad skupiny, který chcete upravit.

  2. Ve stromu konzoly, ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele, klikněte pravým tlačítkem na složku Šablony pro správu.

  3. Klikněte na možnost Přidat nebo odebrat šablony

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li přidat šablonu, klikněte na tlačítko Přidat. V dialogovém okně Šablony zásad klikněte na šablonu, kterou chcete přidat, a poté klikněte na možnost Otevřít.

    • Jestliže chcete šablonu odebrat ze seznamu Aktuální šablony zásad, klikněte na danou šablonu a poté klikněte na tlačítko Odebrat.

Další informace

  • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

  • Editor místních zásad skupiny a modul snap-in Výsledná sada zásad jsou k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 a v systémech Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise. Další informace naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy