Τα αρχεία κλασικών προτύπων διαχείρισης (γνωστά και ως αρχεία ADM) δεν συντάσσονται με χρήση γλώσσας XML. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Προγράμματος επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας, αυτές οι ρυθμίσεις εμφανίζονται κάτω από τον κόμβο Administrative Templates.

Η τρέχουσα έκδοση των αρχείων των προτύπων διαχείρισης συντάσσονται με χρήση της γλώσσας XML (γνωστά και ως αρχεία ADMX). Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας εμφανίζει αυτές τις ρυθμίσεις κάτω από τον κόμβο Administrative Templates. Ωστόσο, το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας εξακολουθεί να αναγνωρίζει αρχεία ADM και εμφανίζει αυτές τις ρυθμίσεις κάτω από τον κόμβο Classic Administrative Templates, ο οποίος είναι ένας θυγατρικός κόμβος του κόμβου Administrative Templates.

Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα κλασικό αρχείο προτύπου διαχείρισης (αρχείο .adm)
  1. Χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας ανοίγει το αντικείμενο πολιτικής ομάδας που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  2. Στο δέντρο κονσόλας, στην περιοχή Ρυθμίσεις παραμέτρων υπολογιστή ή Ρυθμίσεις παραμέτρων του χρήστη, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην επιλογή Πρότυπα διαχείρισης.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προτύπων.

  4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

    • Για να προσθέσετε κάποιο πρότυπο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Στο παράθυρο διαλόγου Πρότυπα πολιτικών, κάντε κλικ στο πρότυπο που θέλετε να προσθέσετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

    • Για να καταργήσετε ένα πρότυπο, στη λίστα Πρότυπα τρέχουσας πολιτικής, κάντε κλικ στο πρότυπο και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Πρόσθετα ζητήματα

  • Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να έχετε άδεια Επεξεργασίας για την επεξεργασία μιας GPO. Κατά προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας ασφαλείας Domain Administrators, της ομάδας ασφαλείας Enterprise Administratorsή της ομάδας ασφαλείας Group Policy Creator Owners έχουν την απαραίτητη άδεια Επεξργασίας για να επξεργαστούν μια GPO.

  • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων