Για να πραγματοποιήσετε επεξεργασία των ρυθμίσεων πολιτικής για πρότυπα διαχείρισης

 1. Χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας, ανοίξτε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε κλικ στο φάκελο στην περιοχή Πρότυπα διαχείρισης που περιέχει τις ρυθμίσεις πολιτικής που θέλετε να διαμορφώσετε.

 3. Στη στήλη Ρύθμιση, κάντε κλικ στο όνομα για τη ρύθμιση πολιτικής ώστε να διαβάσετε μια περιγραφή της ρύθμισης πολιτικής.

 4. Για να αλλάξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής από την τρέχουσα κατάστασή της, κάντε διπλό κλικ στο όνομα της ρύθμισης πολιτικής.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου ρύθμισης πολιτικής, κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα:

  • Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων: Το μητρώο δεν τροποποιείται.

  • Ενεργοποιήθηκε: Το μητρώο αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση πολιτικής.

  • Απενεργοποιήθηκε: Το μητρώο αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι δεν έχει επιλεγεί η ρύθμιση πολιτικής.

 6. Κάντε όποιες άλλες επιλογές θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πρόσθετα ζητήματα

 • Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να έχετε άδεια Επεξεργασίας για την επεξεργασία μιας GPO. Κατά προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας ασφαλείας Domain Administrators, της ομάδας ασφαλείας Enterprise Administratorsή της ομάδας ασφαλείας Group Policy Creator Owners έχουν την απαραίτητη άδεια Επεξργασίας για να επξεργαστούν μια GPO.

 • Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας, υπάρχουν δύο κλάδοι προτύπων διαχείρισης. Οι ρυθμίσεις για το HKEY_LOCAL_MACHINE βρίσκονται στην περιοχή Ρυθμίσεις παραμέτρων του υπολογιστή και οι ρυθμίσεις για το HKEY_CURRENT_USER βρίσκονται στην περιοχή Ρυθμίσεις παραμέτρων του χρήστη.

 • Αν η πολιτική υπολογιστή αντιβαίνει την πολιτική χρήστη, η πολιτική υπολογιστή έχει γενικά προτεραιότητα. Ωστόσο, αν οι προγραμματιστές της εφαρμογής αγνοήσουν αυτή τη σύμβαση, η πολιτική ομάδας δεν μπορεί να την επιβάλλει.

 • Οι ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης είναι επίσης γνωστές ως ρυθμίσεις πολιτικής που βασίζονται στο μητρώο.

 • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων