Beleidsinstellingen van beheersjablonen bewerken

 1. Open in de Lokale groepsbeleidseditor het lokale groepsbeleidsobject dat u wilt bewerken.

 2. Klik in de consolestructuur onder Beheersjablonen op de map met de beleidsinstellingen die u wilt configureren.

 3. Klik in de kolom Instelling op de naam van een beleidsinstelling om de bijbehorende beschrijving te lezen.

 4. Dubbelklik op de naam van de beleidsinstelling om de huidige status te wijzigen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster met beleidsinstellingen:

  • Niet geconfigureerd. Het register wordt niet gewijzigd.

  • Ingeschakeld. In het register wordt aangegeven dat de beleidsinstelling is geselecteerd.

  • Uitgeschakeld. In het register wordt aangegeven dat de beleidsinstelling niet is geselecteerd.

 6. Selecteer desgewenst nog andere opties en klik vervolgens op OK.

Aanvullende overwegingen

 • Om deze procedure te kunnen uitvoeren, dient u de machtiging om instellingen te bewerken te hebben zodat u GPO's kunt bewerken. Standaard hebben de leden van de volgende groepen de machtiging om instellingen van GPO's te bewerken: Domeinbeheerders, Ondernemingsadministrators, en 'Maker Eigenaars Groepsbeleid'.

 • De Lokale groepsbeleidsobjecteditor bevat twee vertakkingen voor beheersjablonen. U vindt de instellingen voor HKEY_LOCAL_MACHINE onder Computerconfiguratie en de instellingen voor HKEY_CURRENT_USER onder Gebruikersconfiguratie.

 • Als computerbeleid conflicteert met gebruikersbeleid, krijgt computerbeleid meestal de voorkeur. Als deze regel echter wordt genegeerd door auteurs van toepassingen, kan deze niet door Groepsbeleid worden afgedwongen.

 • Beleidsinstellingen van beheersjablonen worden ook wel beleidsinstellingen op basis van het register genoemd.

 • Editor voor lokaal groepsbeleid en de module Resulterende verzameling beleidsregels zijn beschikbaar in Windows Server 2008 R2 en in bepaalde versies van Windows 7. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (mogelijk in het Engels) voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie