Een lokaal groepsbeleidsobject bewerken

  1. Open de Lokale groepsbeleidseditor.

  2. Dubbelklik in de consolestructuur op de mappen om de bijbehorende beleidsinstellingen weer te geven in het detailvenster.

  3. Dubbelklik in het resultatenvenster op een beleidsinstelling om het dialoogvenster Eigenschappen te openen en de beleidsinstellingen te bewerken.

Aanvullende overwegingen

  • Om deze procedure te kunnen uitvoeren, dient u de machtiging om instellingen te bewerken te hebben zodat u GPO's kunt bewerken. Standaard hebben de leden van de volgende groepen de machtiging om instellingen van GPO's te bewerken: Domeinbeheerders, Ondernemingsadministrators, en 'Maker Eigenaars Groepsbeleid'.

  • Editor voor lokaal groepsbeleid en de module Resulterende verzameling beleidsregels zijn beschikbaar in Windows Server 2008 R2 en in bepaalde versies van Windows 7. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (mogelijk in het Engels) voor meer informatie.