Meervoudig lokaal groepsbeleid is een verzameling lokale groepsbeleidsobjecten waarmee het beheer wordt verbeterd van computers die geen deel uitmaken van een domein. Deze verzameling bestaat uit de volgende lokale groepsbeleidsobjecten:

 • Lokaal computerbeleid. Met dit lokale groepsbeleidsobject worden beleidsinstellingen toegepast op de computer en gebruikers die zich bij de computer aanmelden. Dit is hetzelfde lokale groepsbeleidsobject als in eerdere versies van Microsoft Windows.

 • Lokaal groepsbeleid Administrator. Met dit lokale groepsbeleidsobject worden beleidsinstellingen toegepast op leden van de groep Administrators.

 • Lokaal groepsbeleid Niet-administrator. Met dit lokale groepsbeleidsobject worden beleidsinstellingen toegepast op gebruikers die geen lid zijn van de groep Administrators.

 • Lokaal groepsbeleid Gebruikersspecifiek. Met dit lokale groepsbeleidsobject worden beleidsinstellingen toegepast op een specifieke lokale gebruiker.

Meervoudig lokaal groepsbeleid bewerken
 1. Open de MMC (Microsoft Management Console).

 2. Klik op Bestand en vervolgens op Module toevoegen/verwijderen.

 3. Klik in de lijst Beschikbare modules op Groepsbeleidsobjecteditor en klik vervolgens op Toevoegen.

 4. Klik in het dialoogvenster Groepsbeleidsobject selecteren op Bladeren.

 5. Klik in het dialoogvenster Zoeken naar een groepsbeleidsobject op het tabblad Gebruikers.

 6. Klik op de gebruiker of de groep waarvoor u het lokale groepsbeleid wilt maken of bewerken. Klik achtereenvolgens op OK, op Voltooien en op OK.

 7. Beleidsinstellingen configureren.

Aanvullende overwegingen

 • Meervoudige lokale groepsbeleidsobjecten zijn niet beschikbaar op domeincontrollers.

 • Lokaal groepsbeleid wordt in de onderstaande volgorde verwerkt, waarbij het laatste lokale groepsbeleidsobject voorrang heeft op alle andere objecten:

  1. Lokaal groepsbeleid (ook wel Beleid voor lokale computer genoemd).

  2. Lokaal groepsbeleid Administrator of Niet-administrator.

  3. Lokaal groepsbeleid Gebruikersspecifiek.

 • Zie de Microsoft-website (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65999) voor meer informatie over het beheren van meervoudige lokale groepsbeleidsobjecten.

 • Editor voor lokaal groepsbeleid en de module Resulterende verzameling beleidsregels zijn beschikbaar in Windows Server 2008 R2 en in bepaalde versies van Windows 7. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (mogelijk in het Engels) voor meer informatie.