Flera lokala grupprincipobjekt är namnet på en samling lokala grupprincipobjekt som har utformats för att förbättra hanteringen av datorer som inte ingår i en domän. Samlingen består av följande lokala grupprincipobjekt:

 • Lokal datorprincip. Med hjälp av detta lokala grupprincipobjekt tillämpas grupprincipinställningar på datorn och alla användare som loggar in på denna. Detta är samma lokala grupprincipobjekt som finns i tidigare versioner av Microsoft Windows.

 • Lokal grupprincip för administratörer. Med hjälp av detta lokala grupprincipobjekt tillämpas principinställningar på användare som ingår i gruppen Administratörer.

 • Lokal grupprincip för icke-administratörer. Med hjälp av detta lokala grupprincipobjekt tillämpas principinställningar på användare som inte ingår i gruppen Administratörer.

 • Användarspecifik lokal grupprincip. Med hjälp av detta lokala grupprincipobjekt tillämpas principinställningar på en specifik lokal användare.

Redigera flera lokala grupprincipobjekt
 1. Öppna Microsoft Management Console.

 2. Klicka på Lägg till/Ta bort snapin-modulArkiv-menyn.

 3. Klicka på Redigeraren för grupprincipobjekt i listan Tillgängliga snapin-moduler och klicka på Lägg till.

 4. Klicka på Bläddra i dialogrutan Välj grupprincipobjekt.

 5. Klicka på fliken Användare i dialogrutan Sök efter ett grupprincipobjekt.

 6. Klicka på den användaren eller grupp som du vill skapa eller redigera en lokal grupprincip för. Klicka på OK, sedan på Slutför och slutligen på OK.

 7. Konfigurera principinställningar.

Ytterligare hänsyn

 • På domänkontrollanter kan flera lokala grupprincipobjekt inte användas.

 • Lokala grupprinciper bearbetas i följande ordning och det sista lokala grupprincipobjektet gäller framför alla övriga:

  1. Lokal grupprincip (även kallad Lokal datorprincip).

  2. Lokal grupprincip för administratörer eller icke-administratörer..

  3. Användarspecifik lokal grupprincip.

 • Mer information om hur du hanterar flera lokala grupprincipobjekt finns på Microsofts webbplats (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65999) (sidan kan vara på engelska).

 • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.