Du kan ta bort flera lokala grupprincipobjekt. Med hjälp av den här proceduren kan du ta bort lokala grupprincipobjekt för administratörer och icke-administratörer samt användarspecifika lokala grupprincipobjekt.

Ta bort flera lokala grupprincipobjekt
 1. Öppna Microsoft Management Console.

 2. Klicka på Lägg till/Ta bort snapin-modulArkiv-menyn.

 3. Klicka på Redigeraren för grupprincipobjekt i listan Tillgängliga snapin-moduler och klicka på Lägg till.

 4. Klicka på Bläddra i dialogrutan Välj grupprincipobjekt. Klicka på fliken Användare.

 5. Högerklicka på ett lokalt grupprincipobjekt som är avsett för administratörer, icke-administratörer eller som är användarspecifikt. Klicka på Ta bort grupprincipobjekt.

 6. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort det lokala grupprincipobjektet.

 7. Stäng Microsoft Management Console.

OBS

Texten i kolumnen Grupprincipobjektet finns bredvid det objekt som du valde i steg 4 ändras då till Nej.

Ytterligare hänsyn

 • På domänkontrollanter kan flera lokala grupprincipobjekt inte användas.

 • Du kan inte ta bort det lokala grupprincipobjektet (även kallat Lokal datorprincip).

 • Mer information om hur du hanterar flera lokala grupprincipobjekt finns på Microsofts webbplats (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4291) (sidan kan vara på engelska).

 • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.