Administrativa mallar är registerbaserade principinställningar som visas i Redigeraren för lokala grupprinciper under noden Administrativa mallar i noderna Datorkonfiguration och Användarkonfiguration. Hierarkin skapas när Redigeraren för lokala grupprinciper läser XML-baserade administrativa mallar (.asmx-filer).

Det här avsnittet innehåller följande:

Ytterligare hänsyn