Tilldela avstängningsskript för en dator

 1. Öppna Redigeraren för lokala grupprinciper.

 2. Klicka på Skript (start/avslut) i konsolträdet. Sökvägen är Datorkonfiguration\Windows-inställningar\Skript (start/avslut).

 3. Dubbelklicka på Avsluta i resultatfönstret.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Egenskaper för avslutning.

 5. Gör följande i dialogrutan Lägg till skript:

  • Skriv sökvägen till skriptet i Skriptnamn eller klicka på Bläddra om du vill söka efter skriptfilen i den delade mappen Netlogon på domänkontrollanten.

  • Skriv alla parametrar du vill ha i Skriptparametrar, på samma sätt som du skriver dem på kommandoraden. Om skriptet till exempel innehåller parametrar med namnen //logo (visningsbanner) och //I (interaktivt läge) skriver du //logo //I.

 6. Ange önskade alternativ i dialogrutan Egenskaper för avslutning:

  • Avstängningsskript för <Grupprincipobjekt>: Visar en lista över alla skript som har tilldelats det valda grupprincipobjektet (GPO). Om du tilldelar flera skript bearbetas dessa i den ordning du anger. Om du vill flytta ett skript uppåt i listan klickar du på skriptet och sedan på Upp. Om du vill flytta ett skript nedåt i listan klickar du på skriptet och sedan på Ned.

  • Lägg till: Öppnar dialogrutan Lägg till skript där du kan ange vilka andra skript som ska användas.

  • Redigera: Öppnar dialogrutan Redigera skript där du kan ändra skriptinformation som namn och parametrar.

  • Ta bort: Tar bort det markerade skriptet från listan Skript vid avstängning.

  • Visa filer: Visar de skriptfiler som lagras i det markerade grupprincipobjektet.

Ytterligare hänsyn

 • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

 • Avstängningsskript körs av Lokalt system, och de har samma behörigheter som denna användare.

 • Om du ställer in avstängningsskript för synkron körning kan det hända att avstängningsprocessen blir långsammare.

 • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Ytterligare referenser