Bilgisayar kapatma komut dosyaları atamak için

 1. Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni açın.

 2. Konsol ağacından Komut Dosyaları (Başlangıç/Kapatma)’yı tıklatın. Yolu şudur: Bilgisayar Yapılandırması\Windows Ayarları\Komut Dosyaları (Başlatma/Kapatma).

 3. Sonuçlar bölmesinde Kapatma'yı çift tıklatın.

 4. Kapatma Özellikleri iletişim kutusunda, Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Komut Dosyası Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakileri yapın:

  • Komut Dosyası Adı'nda komut dosyasının yolunu yazın veya komut dosyasını etki alanı denetleyicisinin Netlogon paylaştırılmış klasöründe aramak için Gözat'ı tıklatın.

  • İstediğiniz parametreleri, komut satırında yazdığınız şekilde Komut Dosyası Parametreleri'ne yazın. Örneğin, komut dosyası //logo (görüntülenecek başlık) ve //I (etkileşimli mod) parametrelerini içeriyorsa //logo //I yazın.

 6. Kapatma Özellikleri iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz seçenekleri belirtin:

  • <Grup İlkesi nesnesi>için Kapatma Komut Dosyaları: Seçilen Grup İlkesi nesnesine (GPO) atanmış olan tüm komut dosyalarını listeler. Birden fazla komut dosyası atarsanız, komut dosyaları sizin belirttiğiniz sırayla işlenir. Bir komut dosyasını listede daha yukarı taşımak için, dosyayı tıklattıktan sonra Yukarı’yı tıklatın. Bir komut dosyasını listede daha aşağı taşımak için, dosyayı tıklattıktan sonra Aşağı’yı tıklatın.

  • Ekle: Kullanılacak herhangi bir ek komut dosyasını belirtebileceğiniz Komut Dosyası Ekle iletişim kutusunu açar.

  • Düzenle: Ad ve parametreler gibi komut dosyası bilgileri üzerinde değişiklik yapabileceğiniz Komut dosyasını düzenle iletişim kutusunu açar.

  • Kaldır: Seçili komut dosyasını Kapatma Komut Dosyalarılistesinden kaldırır.

  • Dosyaları Göster: Seçilen GPO'da depolanan komut dosyalarını görüntüler.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı tamamlamak için, bir GPO'yu düzenlemek üzere Ayarları düzenle izniniz olmalıdır. Varsayılan olarak, Domain Administrators güvenlik grubu, Enterprise Administrators güvenlik grubu ve Group Policy Creator Owners güvenlik grubunun bir GPO'yu düzenlemek üzere Ayarları düzenle izni vardır.

 • Kapatma komut dosyaları Yerel Sistem olarak çalıştırılır ve Yerel Sistem olarak çalışabilme ile ilgili tüm haklara sahiptir.

 • Kapatma komut dosyalarını eşzamanlı çalışacak biçimde ayarlamak, kapatma işleminin yavaş çalışmasına neden olabilir.

 • Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi ve Sonuç İlke Kümesi ek bileşeni, Windows Server 2008 R2 ve Windows 7'nin bazı sürümlerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815. (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

Ek başvurular