Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi, Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntüleme ölçütünü değiştirmenize olanak sağlar. Varsayılan olarak, düzenleyici yönetilmeyen ilke ayarları dahil olmak üzere tüm ilke ayarlarını görüntüler. Ancak, Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'nin Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntüleme şeklini değiştirmek için özellik filtreleri kullanabilirsiniz.

Yönetimsel Şablonları filtrelemek için kullanabileceğiniz üç kapsayıcı özellik filtresi vardır. Bu özellik filtreleri aşağıdakileri içerir:

Yönetilen

İki tür Yönetimsel Şablon ilke ayarı vardır: Yönetilen ve Yönetilmeyen. Grup İlkesi İstemcisi hizmeti, Yönetilen ilke ayarlarını yönetir ve artık kullanıcı veya bilgisayarın kapsamında olmayan bir ilke ayarını kaldırır.

Grup İlkesi İstemcisi hizmeti, yönetilmeyen ilke ayarlarını yönetmez. Bu ilke ayarları kalıcıdır. Grup İlkesi İstemcisi hizmeti, ilke ayarı kullanıcı veya bilgisayarın kapsamında olmasa bile, yönetilmeyen ilke ayarlarını kaldırmaz. Genellikle bu tür ilke ayarlarını, ilke kullanılmayan işletim sistemi bileşenlerine ilişkin seçenekleri yapılandırmak için kullanırsınız. Yönetilmeyen ilke ayarlarını uygulama ayarları için de kullanabilirsiniz.

Yönetilen özellik filtresinin üç durumu vardır: Herhangi Biri, Evet ve Hayır. Bu özellik filtresinin Herhangi Biri olarak ayarlanması, Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'nin tüm Yönetimsel Şablon ilke ayarlarını görüntülemesine neden olur. Bu özellik filtresinin Evet olarak ayarlanması, düzenleyicinin yalnızca yönetilen Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntülemesine ve yönetilmeyen tüm Yönetim Şablonu ilke ayarlarını gizlemesine neden olur. Bu özellik filtresinin Hayır olarak ayarlanması, düzenleyicinin yalnızca yönetilmeyen Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntülemesine ve yönetilen tüm Yönetim Şablonu ilke ayarlarını gizlemesine neden olur.

Yönetimsel Şablonlar Yönetilen özellik filtresini ayarlamak için
 1. Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni açın.

 2. Bilgisayar Yapılandırması\İlkeler veya Kullanıcı Yapılandırması\İlkeler altında bulunan Yönetim Şablonları'nı sağ tıklatın. Filtre Seçenekleri'ni tıklatın.

 3. Yönetilen listesinde, ilgili filtreyi tıklatın.

 4. Yeni filtre ayarlarını uygulamak ve Filtre Seçenekleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

Yapılandırıldı

Yönetim Şablonu ilke ayarlarını üç durumdan birine yapılandırabilirsiniz: Yapılandırılmadı, Etkin ve Devre Dışı. Yapılandırılmadı durumu tüm ilke ayarları için varsayılan durumdur. Yapılandırılmadı olarak ayarlanan ilke ayarları kullanıcı veya bilgisayarları etkilemez. Bir Yönetim Şablonu ilke ayarı etkinleştirildiğinde, ilke ayarı etkinleşir. Etkin olarak ayarlandığında, ilke ayarının başlığında açıklanan eylem kullanıcı veya bilgisayara uygulanır. Devre Dışı olarak ayarlandığında, ilke ayarının başlığında açıklanan karşı eylem kullanıcı veya bilgisayara uygulanır. Genellikle Yapılandırılmadı ve Devre Dışı ilke ayarları aynı sonuçları üretir. Aradaki fark Yapılandırılmadı ilke ayarlarının kullanıcıya uygulanmaması, Devre Dışı ilke ayarlarının kullanıcıya uygulanmasıdır.

Her Yönetim Şablonu ilke ayarı Etkin, Devre Dışı ve Yapılandırılmadı durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. Bu bilgileri her Yönetim Şablonu ilke ayarının Yardım bölmesinde görüntüleyebilirsiniz. Veya seçili ilke ayarıyla ilgili olarak bu bilgileri düzenleyicinin Genişletilmiş Görünüm'ünde görüntüleyebilirsiniz.

Yapılandırıldı özellik filtresinin üç durumu vardır: Herhangi Biri, Evet ve Hayır. Bu özellik filtresinin Herhangi Biri olarak ayarlanması, Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'nin tüm Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntülemesine neden olur ve bu ayar bu filtre için varsayılan ayardır. Bu özellik filtresinin Evet olarak ayarlanması, düzenleyicinin yalnızca yapılandırılan Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntülemesine ve yapılandırılmayan ilke ayarlarını gizlemesine neden olur. Bu özellik filtresinin Hayır olarak ayarlanması, düzenleyicinin yalnızca yapılandırılmayan Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntülemesine ve yapılandırılan ilke ayarlarını gizlemesine neden olur.

Yönetim Şablonları Yapılandırılan özellik filtresini ayarlamak için
 1. Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni açın.

 2. Bilgisayar Yapılandırması\İlkeler veya Kullanıcı Yapılandırması\İlkeler altında bulunan Yönetim Şablonları'nı sağ tıklatın. Filtre Seçenekleri'ni tıklatın.

 3. Yapılandırıldı listesinde, ilgili filtreyi tıklatın.

 4. Yeni filtre ayarlarını uygulamak ve Filtre Seçenekleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

Açıklamalı

Her Yönetimsel Şablon ilke ayarının bir açıklama özelliği vardır. Açıklamalı özelliği belirli bir ilke ayarıyla ilişkili olarak metin girmenize olanak sağlar.

Açıklamalı özellik filtresinin üç durumu vardır: Herhangi Biri, Evet ve Hayır. Bu özellik filtresinin Herhangi Biri olarak ayarlanması, Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'nin tüm Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntülemesine neden olur ve bu ayar bu filtre için varsayılan ayardır. Bu özellik filtresinin Evet olarak ayarlanması, düzenleyicinin yalnızca açıklamalı Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntülemesine ve açıklamasız ilke ayarlarını gizlemesine neden olur. Bu özellik filtresinin Hayır olarak ayarlanması, düzenleyicinin yalnızca açıklamasız Yönetim Şablonu ilke ayarlarını görüntülemesine ve açıklamalı ilke ayarlarını gizlemesine neden olur.

Yönetim Şablonları Açıklamalı özellik filtresini ayarlamak için
 1. Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni açın.

 2. Bilgisayar Yapılandırması\İlkeler veya Kullanıcı Yapılandırması\İlkeler altında bulunan Yönetim Şablonları'nı sağ tıklatın. Filtre Seçenekleri'ni tıklatın.

 3. Açıklamalı listesinde, ilgili filtreyi tıklatın.

 4. Yeni filtre ayarlarını uygulamak ve Filtre Seçenekleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı tamamlamak için, bir GPO'yu düzenlemek üzere Ayarları düzenle izniniz olmalıdır. Varsayılan olarak, Domain Administrators güvenlik grubu, Enterprise Administrators güvenlik grubu ve Group Policy Creator Owners güvenlik grubunun bir GPO'yu düzenlemek üzere Ayarları düzenle izni vardır.

 • Filtreler kapsayıcıdır, bu nedenle, kaldırılmasını istediğiniz öğeler yerine, görüntülemek istediklerinizi seçin.

 • Filtreler Klasik Yönetim Şablonları ile çalışmaz.

 • Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi ve Sonuç İlke Kümesi ek bileşeni, Windows Server 2008 R2 ve Windows 7'nin bazı sürümlerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815. (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)