Edytor lokalnych zasad grupy umożliwia zmianę kryteriów wyświetlania ustawień zasad szablonów administracyjnych. Domyślnie w edytorze są wyświetlane wszystkie ustawienia zasad, w tym niezarządzane ustawienia zasad. Użytkownik może jednak korzystać z filtrów właściwości w celu zmiany sposobu wyświetlania ustawień zasad szablonów administracyjnych w Edytorze lokalnych zasad grupy.

Istnieją trzy filtry właściwości, których można używać do filtrowania szablonów administracyjnych. Te filtry właściwości są następujące:

Zarządzane

Istnieją dwa rodzaje ustawień zasad szablonów administracyjnych: Zarządzane i Niezarządzane. Usługa Klient zasad grupy kontroluje zarządzane ustawienia zasad oraz usuwa ustawienie zasad, jeśli nie należy już ono do zakresu użytkownika lub komputera.

Usługa Klient zasad grupy nie kontroluje niezarządzanych ustawień zasad. Te ustawienia zasad są trwałe. Usługa Klient zasad grupy nie usuwa niezarządzanych ustawień zasad, nawet jeśli ustawienie zasad nie należy do zakresu użytkownika lub komputera. Zazwyczaj te typy ustawień zasad są stosowane do konfigurowania opcji składników systemu operacyjnego, które nie obsługują zasad. Można również stosować niezarządzane ustawienia zasad w przypadku ustawień aplikacji.

Filtr właściwości Zarządzane ma trzy stany: Dowolna, Tak i Nie. Ustawienie tego filtru właściwości na stan Dowolna powoduje wyświetlanie wszystkich ustawień zasad szablonów administracyjnych w Edytorze lokalnych zasad grupy. Ustawienie tego filtru właściwości na stan Tak powoduje wyświetlanie w edytorze tylko zarządzanych ustawień zasad szablonów administracyjnych oraz ukrywanie wszystkich niezarządzanych ustawień zasad szablonów administracyjnych. Ustawienie tego filtru właściwości na stan Nie powoduje wyświetlanie w edytorze tylko niezarządzanych ustawień zasad szablonów administracyjnych oraz ukrywanie wszystkich zarządzanych ustawień zasad szablonów administracyjnych.

Aby ustawić filtr właściwości Zarządzane dla szablonów administracyjnych
 1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Szablony administracyjne znajdującą się w obszarze Konfiguracja komputera\Zasady lub Konfiguracja użytkownika\Zasady. Kliknij polecenie Opcje filtru.

 3. Na liście Zarządzane kliknij odpowiedni filtr.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować nowe ustawienia filtru i zamknąć okno dialogowe Opcje filtru.

Skonfigurowane

Użytkownik może skonfigurować ustawienia zasad szablonów administracyjnych, wybierając jeden z trzech stanów: Nie skonfigurowano, Włączone i Wyłączone. Nie skonfigurowano to stan domyślny dla wszystkich ustawień zasad. Ustawienia zasad o stanie Nie skonfigurowano nie mają wpływu na użytkowników ani komputery. Włączenie ustawienia zasad szablonów administracyjnych aktywuje to ustawienie zasad. Przy stanie Włączone akcja określona w tytule ustawienia zasad jest stosowana wobec użytkownika lub komputera. Przy stanie Wyłączone akcja przeciwna do określonej w tytule ustawienia zasad jest stosowana wobec użytkownika lub komputera. Zazwyczaj ustawienia zasad o stanach Nie skonfigurowano i Wyłączone działają tak samo. Różnica polega na tym, że ustawienia zasad o stanie Nie skonfigurowano nie są stosowane do użytkownika, natomiast ustawienia zasad o stanie Wyłączone są stosowane do użytkownika.

Każde ustawienie zasad szablonów administracyjnych zawiera szczegółowe informacje na temat stanów Włączone, Wyłączone i Nie skonfigurowano. Te informacje można wyświetlać w okienku Pomoc każdego ustawienia zasad szablonów administracyjnych. Po wybraniu ustawienia zasad informacje te można również wyświetlać w widoku rozszerzonym edytora.

Filtr właściwości Skonfigurowane ma trzy stany: Dowolna, Tak i Nie. Ustawienie tego filtru właściwości na stan Dowolna powoduje wyświetlanie wszystkich ustawień zasad szablonów administracyjnych w Edytorze lokalnych zasad grupy i jest ustawieniem domyślnym tego filtru. Ustawienie tego filtru właściwości na stan Tak powoduje wyświetlanie w edytorze tylko skonfigurowanych ustawień zasad szablonów administracyjnych oraz ukrywanie wszystkich nieskonfigurowanych ustawień zasad szablonów administracyjnych. Ustawienie tego filtru właściwości na stan Nie powoduje wyświetlanie w edytorze tylko nieskonfigurowanych ustawień zasad szablonów administracyjnych oraz ukrywanie wszystkich skonfigurowanych ustawień zasad szablonów administracyjnych.

Aby ustawić filtr właściwości Skonfigurowane dla szablonów administracyjnych
 1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Szablony administracyjne znajdującą się w obszarze Konfiguracja komputera\Zasady lub Konfiguracja użytkownika\Zasady. Kliknij polecenie Opcje filtru.

 3. Na liście Skonfigurowane kliknij odpowiedni filtr.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować nowe ustawienia filtru i zamknąć okno dialogowe Opcje filtru.

Z komentarzem

Każde ustawienie zasad szablonów administracyjnych ma właściwość zawierającą komentarz. Właściwość zawierająca komentarz umożliwia wprowadzenie tekstu skojarzonego z określonym ustawieniem zasad.

Filtr właściwości Z komentarzem ma trzy stany: Dowolna, Tak i Nie. Ustawienie tego filtru właściwości na stan Dowolna powoduje wyświetlanie wszystkich ustawień zasad szablonów administracyjnych w Edytorze lokalnych zasad grupy i jest ustawieniem domyślnym tego filtru. Ustawienie tego filtru właściwości na stan Tak powoduje wyświetlanie w edytorze tylko ustawień zasad szablonów administracyjnych z komentarzem oraz ukrywanie wszystkich ustawień zasad szablonów administracyjnych bez komentarza. Ustawienie tego filtru właściwości na stan Nie powoduje wyświetlanie w edytorze tylko ustawień zasad szablonów administracyjnych bez komentarza oraz ukrywanie wszystkich ustawień zasad szablonów administracyjnych z komentarzem.

Aby ustawić filtr właściwości Z komentarzem dla szablonów administracyjnych
 1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Szablony administracyjne znajdującą się w obszarze Konfiguracja komputera\Zasady lub Konfiguracja użytkownika\Zasady. Kliknij polecenie Opcje filtru.

 3. Na liście Z komentarzem kliknij odpowiedni filtr.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować nowe ustawienia filtru i zamknąć okno dialogowe Opcje filtru.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

 • Filtry uwzględniają pasujące elementy, dlatego należy wybierać elementy, które mają być wyświetlane, a nie te, które mają zostać usunięte.

 • Filtry nie działają z klasycznymi szablonami administracyjnymi.

 • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).