Edytor lokalnych zasad grupy zawiera funkcję filtrowania ustawień zasad szablonów administracyjnych na podstawie:

  • ustawień zasad o właściwościach Zarządzane, Skonfigurowane i Z komentarzem;

  • słów kluczowych w tytule, tekście pomocy i komentarzu ustawień zasad;

  • wymagań ustawień zasad dotyczących platformy lub aplikacji.

Filtry ustawień zasad szablonów administracyjnych stosuje się w celu znalezienia określonego ustawienia zasad lub ograniczenia liczby ustawień zasad wyświetlanych w Edytorze lokalnych zasad grupy.

W tej sekcji omówiono następujące zagadnienia:

Uwagi dodatkowe

  • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje