Aby przypisać skrypty logowania użytkowników

 1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Skrypty (logowanie/wylogowywanie). Ścieżka: Konfiguracja użytkownika\Ustawienia systemu Windows\Skrypty (logowanie/wylogowywanie).

 3. W okienku wyników kliknij dwukrotnie pozycję Logowanie.

 4. W oknie dialogowym Właściwości: Logowanie kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie skryptu wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa skryptu wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać plik skryptu w folderze udostępnionym Netlogon na kontrolerze domeny.

  • W polu Parametry skryptu wpisz żądane parametry w taki sam sposób, w jaki wpisuje się je w wierszu polecenia. Jeśli na przykład skrypt zawiera parametry //logo (wyświetl transparent) i //I (tryb interakcyjny), wpisz //logo //I.

 6. W oknie dialogowym Właściwości: Logowanie określ żądane opcje:

  • Skrypty logowania dla <obiekt zasad grupy>: Wyświetla listę wszystkich skryptów aktualnie przypisanych do zaznaczonego obiektu zasad grupy. Jeśli przypisanych jest wiele skryptów, skrypty są przetwarzane w takiej kolejności, w jakiej zostały określone. Aby przenieść skrypt w górę listy, kliknij go, a następnie kliknij przycisk W górę. Aby przenieść skrypt w dół listy, kliknij go, a następnie kliknij przycisk W dół.

  • Dodaj: Otwiera okno dialogowe Dodawanie skryptu, w którym można określić dowolne dodatkowe skrypty do użycia.

  • Edytuj: Otwiera okno dialogowe Edytowanie skryptu, w którym można zmodyfikować informacje dotyczące skryptu, takie jak nazwa i parametry.

  • Usuń: Usuwa zaznaczony skrypt z listy Skrypty logowania.

  • Pokaż pliki: Wyświetla pliki skryptów, które są przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

 • Ustawienie skryptów logowania tak, aby były uruchamiane synchronicznie, może spowodować spowolnienie procesu logowania.

 • Skrypty logowania są uruchamianie dla konta Użytkownik, nie Administrator, przez co ich prawa są odpowiednio ograniczone.

 • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje