Přiřazení přihlašovacích skriptů uživatele

 1. Spusťte Editor místních zásad skupiny.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na možnost Skripty (pro přihlášení nebo odhlášení). Cesta je Konfigurace uživatele\Nastavení systému Windows\Skripty (pro přihlášení nebo odhlášení).

 3. V podokně výsledků dvakrát klikněte na možnost Přihlášení.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti přihlášení klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Přidat skript proveďte následující kroky:

  • Do pole Název skriptu zadejte cestu ke skriptu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor skriptu ve sdílené složce Netlogon v řadiči domény.

  • Do pole Parametry skriptu zadejte požadované parametry stejným způsobem, jakým byste je zadali na příkazovém řádku. Pokud například skript obsahuje parametry //logo (zobrazení hlavičky) a //I (interaktivní režim), zadejte //logo //I.

 6. V dialogovém okně Vlastnosti přihlášení zadejte požadované možnosti:

  • Přihlašovací skripty pro <objekt zásad skupiny>: Obsahuje seznam všech skriptů, které jsou aktuálně přiřazeny vybranému objektu zásad skupiny (GPO). Pokud přiřadíte více skriptů, budou zpracovány podle zadaného pořadí. Pokud potřebujete skript v seznamu posunout nahoru, klikněte na tlačítko Nahoru. Pokud potřebujete skript v seznamu posunout dolů, klikněte na tlačítko Dolů.

  • Přidat: Otevře se dialogové okno Přidat skript, kde můžete určit další skripty.

  • Upravit: Otevře se dialogové okno Upravit skript, kde můžete upravovat informace o skriptu, například název a parametry.

  • Odebrat: Odebere vybraný skript ze seznamu Přihlašovací skript.

  • Zobrazit soubory: Zobrazí soubory skriptů uložené ve vybraném objektu zásad skupiny (GPO).

Další požadavky

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Pokud nastavíte přihlašovací skripty tak, aby běžely synchronně, může dojít ke zpomalení procesu přihlašování.

 • Přihlašovací skripty spouštějí uživatelé, nikoli správci, a proto jsou jejich práva příslušně omezena.

 • Editor místních zásad skupiny a modul snap-in Výsledná sada zásad jsou k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 a v systémech Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise. Další informace naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy