Ke každému nastavení zásad Šablony pro správu je možné přidat komentář. Toto místo slouží k dalšímu zdokumentování nastavení zásad a k vysvětlení důležitosti implementace nastavení pro dané prostředí. Komentáře nastavení zásad umožňují pomocí filtrace na základě klíčových slov rychle vyhledávat odpovídající nastavení zásad.

Postup přidání komentáře k nastavení zásad Šablony pro správu
  1. Spusťte Editor místních zásad skupiny.

  2. Ve stromu konzoly klikněte na složku Šablony pro správu obsahující nastavení zásad, které chcete konfigurovat.

  3. Ve sloupci Nastavení dvakrát klikněte na název nastavení zásad.

  4. Do pole Komentář zadejte požadovaný komentář.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

Další informace

  • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

  • Editor místních zásad skupiny a modul snap-in Výsledná sada zásad jsou k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 a v systémech Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise. Další informace naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy