Vícenásobné místní zásady skupiny je sada místních objektů zásad skupiny (LGPO) zajišťující lepší správu počítačů, které nejsou součástí domény. Tato sada se skládá z následujících místních objektů zásad skupiny:

 • Zásady místního počítače. Tento místní objekt zásad skupiny určuje nastavení pro určitý počítač a pro všechny uživatele, kteří se k tomuto počítači přihlásí. Jedná se o stejný místní objekt zásad skupiny, který byl součástí předchozích verzí systému Microsoft Windows.

 • Místní zásady skupiny Administrators. Tento místní objekt zásad skupiny obsahuje uživatelská nastavení zásad skupiny pro skupinu Administrators.

 • Místní zásady skupiny uživatelů nepatřících do skupiny Administrators Tento místní objekt zásad skupiny obsahuje uživatelská nastavení pro uživatele, kteří nejsou členy skupiny Administrators.

 • Místní zásady skupiny specifických uživatelů Tento místní objekt zásad skupiny obsahuje uživatelská nastavení pro určitého místního uživatele.

Úpravy vícenásobných místních zásad skupiny
 1. Otevřete konzolu Microsoft Management Console.

 2. Klikněte na možnost Soubor a poté klikněte na možnost Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 3. V seznamu Dostupné moduly snap-in klikněte na Editor objektů zásad skupiny a klikněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Vyberte objekt zásad skupiny klikněte na tlačítko Procházet.

 5. V dialogovém okně Vyhledat objekt zásad skupiny klikněte na kartu Uživatelé.

 6. Klikněte na uživatele nebo na skupinu, pro které chcete vytvořit nebo upravit místní zásady skupiny. Klikněte na tlačítko OK, dále na tlačítko Dokončit a nakonec na tlačítko OK.

 7. Konfigurujte nastavení zásad.

Další informace

 • Objekty vícenásobných místních zásad skupiny nejsou k dispozici na řadičích domény.

 • Místní zásady skupiny jsou zpracovávány v následujícím pořadí, ale závěrečné vícenásobné místní zásady skupiny mají vždy přednost před všemi ostatními:

  1. Místní zásady skupiny (také nazývané Zásady místního počítače).

  2. Místní zásady skupiny Administrators a uživatelů nepatřících do skupiny Administrators

  3. Místní zásady skupiny specifických uživatelů

 • Další informace týkající se správy vícenásobných místních zásad skupiny naleznete na webu společnosti Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65999).

 • Editor místních zásad skupiny a modul snap-in Výsledná sada zásad jsou k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 a v systémech Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise. Další informace naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (stránka může být v angličtině).