פריטים מרובים של מדיניות קבוצתית מקומית הם אוסף של אובייקטי מדיניות קבוצתית מקומית (LGPOs) המיועדים לספק ניהול משופר עבור מחשבים שאינם חלק מתחום. אוסף זה מורכב מה- LGPOs הבאים:

 • מדיניות מחשב מקומי. LGPO זה מחיל הגדרות מדיניות על המחשב ועל כל משתמש הנכנס למחשב. זהו אותו ה- LGPO אשר נכלל בגירסאות קודמות של Microsoft Windows.

 • מדיניות קבוצתית מקומית של מנהלי מערכת. LGPO זה מחיל הגדרות מדיניות משתמש על חברי הקבוצה Administrators.

 • מדיניות קבוצתית מקומית של משתמשים שאינם מנהלי מערכת. LGPO זה מחיל הגדרות מדיניות משתמש על משתמשים שאינם נכללים בקבוצה Administrators.

 • מדיניות קבוצתית מקומית ספציפית למשתמש. LGPO זה מחיל הגדרות מדיניות משתמש על משתמש מקומי ספציפי.

כדי לערוך פריטים מרובים של מדיניות קבוצתית מקומית
 1. פתח את Microsoft Management Console.

 2. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הוספה/הסרה של יישום Snap-in.

 3. לחץ על עורך אובייקטי המדיניות הקבוצתית ברשימה יישומי Snap-in זמינים ולחץ על הוסף.

 4. לחץ על לחצן עיון בתיבת הדו-שיח בחירת אובייקט של מדיניות קבוצתית.

 5. לחץ על הכרטיסיה משתמשים בתיבת הדו-שיח איתור של אובייקט מדיניות קבוצתית.

 6. לחץ על המשתמש או הקבוצה שעבורם ברצונך ליצור או לערוך מדיניות קבוצתית מקומית. לחץ על אישור, לחץ על סיום ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. הגדרת התצורה של הגדרות המדיניות.

שיקולים נוספים

 • אובייקטים מרובים של מדיניות קבוצתית מקומית (MLGPOs) אינם זמינים בבקרי תחום.

 • מדיניות קבוצתית מרובה מעובדת בסדר הבא, כאשר ה- LGPO האחרון מקבל קדימות על פני כל האחרים:

  1. מדיניות קבוצתית מקומית (הידועה גם בשם מדיניות מחשב מקומי).

  2. מדיניות קבוצתית מקומית עבור מנהלי מערכת או משתמשים שאינם מנהלי מערכת.

  3. מדיניות קבוצתית מקומית ספציפית למשתמש.

 • לקבלת מידע נוסף אודות ניהול GPO מקומיים מרובים, עיין באתר האינטרנט של Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65999) (הדף עשוי להיות באנגלית).

 • עורך מדיניות קבוצתית מקומית ויישום ה- Snap-in של "קבוצת תוצאות של מדיניות" זמינים ב- Windows Server 2008 R2 וב- Windows 7 Professional‏, Windows 7 Ultimate ו- Windows 7 Enterprise. לקבלת מידע נוסף, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.