Οι πολλαπλές τοπικές πολιτικές ομάδας είναι μια συλλογή αντικειμένων τοπικής πολιτικής ομάδας (LGPO) που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βελτιωμένη διαχείριση για υπολογιστές που δεν ανήκουν στον τομέα. Αυτή η συλλογή αποτελείται από τα παρακάτω LGPO:

 • Πολιτική τοπικού υπολογιστή. Αυτό το LGPO εφαρμόζει ρυθμίσεις πολιτικής σε έναν υπολογιστή και τους χρήστες που έχουν συνδεθεί στον υπολογιστή. Πρόκειται για το ίδιο LGPO που συμπεριλήφθηκε σε προηγούμενες εκδόσεις των Microsoft Windows.

 • Τοπική πολιτική ομάδας διαχειριστών. Αυτό το LGPO εφαρμόζει ρυθμίσεις πολιτικής χρήστη σε μέλη της ομάδας Διαχειριστών.

 • Τοπική πολιτική ομάδας μη διαχειριστών. Αυτό το LGPO εφαρμόζει ρυθμίσεις πολιτικής χρήστη σε χρήστες που δεν ανήκουν στην ομάδα Διαχειριστών.

 • Τοπική πολιτική ομάδας χρηστών. Αυτό το LGPO εφαρμόζει ρυθμίσεις πολιτικής χρήστη σε ένα συγκεκριμένο τοπικό χρήστη.

Για να πραγματοποιήσετε επεξεργασία πολλαπλών τοπικών πολιτικών ομάδων
 1. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και έπειτα στο στοιχείο Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.

 3. Κάντε κλικ στο Πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας, στη λίστα Διαθέσιμα συμπληρωματικά προγράμματα και κάντε κλικ το κουμπί Προσθήκη.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αντικειμένου πολιτικής ομάδας.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήστες, στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση αντικειμένου πολιτικής ομάδας.

 6. Κάντε κλικ στο χρήστη ή στην ομάδα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε μια τοπική πολιτική ομάδας. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, έπειτα στο κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια, στο κουμπί OK.

 7. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της πολιτικής.

Πρόσθετα ζητήματα

 • Τα αντικείμενα πολλαπλών τοπικών πολιτικών ομάδας (MLGPO) δεν είναι διαθέσιμα σε ελεγκτές τομέων.

 • Η τοπική πολιτική ομάδας διεκπεραιώνεται με την ακόλουθη σειρά, με το τελικό LGPO να έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων:

  1. Τοπική πολιτική ομάδας (γνωστή επίσης ως πολιτική τοπικού υπολογιστή).

  2. Τοπική πολιτική ομάδας διαχειριστών ή μη διαχειριστών.

  3. Τοπική πολιτική ομάδας χρηστών.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση πολλαπλών τοπικών αντικειμένων πολιτικής ομάδας, ανατρέξτε στην τοποθεσία της Microsoft στο Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65999).

 • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).


Πίνακας περιεχομένων