Αυτή η ενότητα περιέχει συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ομάδας και τις σχετικές τεχνολογίες.

  • Για το Group Policy Tech Center, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66015 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά). Αυτή η τοποθεσία Web αποτελεί ένα σημείο καταχώρησης εγγράφων τεκμηρίωσης σχετικά με την πολιτική ομάδας, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για ανάπτυξη, λειτουργίες, εκπαίδευση, υποστήριξη και κοινότητες.

  • Για τις ρυθμίσεις της πολιτικής ομάδας, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131389 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά). Αυτό το έγγραφο παραθέτει τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας που περιγράφονται στα αρχεία προτύπου διαχείρισης (.admx ή .adml) και τις ρυθμίσεις ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής για το πρότυπο διαχείρισης των Windows Server® 2008 R2 και Windows® 7.

  • Για δείγματα δεσμών ενεργειών της Κονσόλας διαχείρισης πολιτικής ομάδας (GPMC), επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=65841 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά). Αυτό το σύνολο δειγμάτων δεσμών ενεργειών δίνει παραδείγματα σχετικά με τη χρήση αυτών των διασυνδέσεων για πραγματικά προβλήματα διαχείρισης. Τα σενάρια διατίθενται ως πακέτο με δυνατότητα λήψης.


Πίνακας περιεχομένων