Přiřazení odhlašovacích skriptů uživatele

 1. Spusťte Editor objektů místních zásad skupiny.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na možnost Skripty (pro přihlášení nebo odhlášení). Cesta je Konfigurace uživatele\Nastavení systému Windows\Skripty (pro přihlášení nebo odhlášení).

 3. V podokně výsledků dvakrát klikněte na možnost Odhlásit.

 4. V dialogovém okně Odhlášení – vlastnosti klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Přidat skript proveďte následující kroky:

  • Do pole Název skriptu zadejte cestu ke skriptu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor skriptu ve sdílené složce Netlogon v řadiči domény.

  • Do pole Parametry skriptu zadejte požadované parametry stejným způsobem, jakým byste je zadali na příkazovém řádku. Pokud například skript obsahuje parametry //logo (zobrazení hlavičky) a //I (interaktivní režim), zadejte //logo //I.

 6. V dialogovém okně Odhlášení – vlastnosti specifikujte požadované možnosti:

  • Odhlašovací skripty pro <objekt zásad skupiny>: Obsahuje seznam všech skriptů, které jsou aktuálně přiřazeny vybranému objektu zásad skupiny (GPO). Pokud přiřadíte více skriptů, budou zpracovány podle zadaného pořadí. Pokud potřebujete skript v seznamu posunout nahoru, klikněte na tlačítko Nahoru. Pokud potřebujete skript v seznamu posunout dolů, klikněte na tlačítko Dolů.

  • Přidat: Otevře se dialogové okno Přidat skript, kde můžete určit další skripty.

  • Upravit: Otevře se dialogové okno Upravit skript, kde můžete upravovat informace obsažené ve skriptu, jako jsou název a parametry.

  • Odebrat: Odebere vybraný skript ze seznamu Skripty při odhlašování.

  • Zobrazit soubory: Zobrazí soubory skriptů uložené ve vybraném objektu zásad skupiny (GPO).

Další informace

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Odhlašovací skripty jsou spuštěny v režimu uživatele, nikoli správce, a jejich práva jsou odpovídajícím způsobem omezena.

 • Pokud nastavíte odhlašovací skripty tak, aby běžely synchronně, může dojít ke zpomalení procesu odhlašování.

 • Editor místních zásad skupiny a modul snap-in Výsledná sada zásad jsou k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 a v systémech Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise. Další informace naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy