Slik tilordner du skript for brukeravlogging:

 1. Åpne Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy.

 2. Klikk Skript (På-/avlogging) i konsolltreet. Banen er Brukerkonfigurasjon\Windows-innstillinger\Skript (På-/avlogging).

 3. Dobbeltklikk Logg av i resultatruten.

 4. Klikk Legg til i dialogboksen for avloggingsegenskaper.

 5. I dialogboksen Legg til skript gjør du følgende:

  • Skriv inn banen til skriptet, i Skriptnavn, eller klikk Bla gjennom for å søke etter skriptfilen i den delte påloggingsmappen på domenekontrolleren.

  • I Skriptparametere skriver du inn de aktuelle parameterne, på samme måte som du skriver dem inn på kommandolinjen. Hvis skriptet for eksempel inneholder parameterene //logo (viser banner) og //I (interaktiv modus), skriver du //logo //I.

 6. Velg alternativene du vil bruke, i dialogboksen for avloggingsegenskaper:

  • Avloggingsskript for <gruppepolicyobjekt>: Viser en liste med skriptene som er tilordnet det merkede gruppepolicyobjektet (GPO). Hvis du tilordner flere skript, behandles skriptene i den rekkefølgen du angir. Hvis du vil flytte et skript oppover i listen, klikker du det, og klikker deretter Opp. Hvis du vil flytte et skript nedover i listen, klikker du det, og klikker deretter Ned.

  • Legg til: Åpner dialogboksen Legg til skript, hvor du kan angi eventuelle ekstra skript som skal brukes.

  • Rediger: Åpner dialogboksen Rediger skript, hvor du kan endre skriptinformasjon som navn og parametere.

  • Fjern: Fjerner det merkede skriptet fra listen Avloggingsskript.

  • Vis filer: Viser skriptfilene som er lagret i det merkede gruppepolicyobjektet.

Flere hensyn

 • Du må ha redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO for å fullføre denne prosedyren. Som standard har medlemmene av sikkerhetsgruppen Domeneadministratorer, sikkerhetsgruppen Organisasjonsadministratorer eller sikkerhetsgruppen Eiere av gruppepolicyoppretter redigeringsinnstillingstillatelse til å redigere et GPO.

 • Avloggingsskript kjøres som Bruker, ikke Administrator, og rettighetene begrenses deretter.

 • Hvis du angir synkron kjøring av avloggingsskript, kan dette føre til at avloggingsprosessen kjører sakte.

 • Lokalt redigeringsprogram for gruppepolicy og snapin-modulen for resulterende policysett er tilgjengelige i Windows Server 2008 R2 og utvalgte versjoner av Windows 7. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815(kan være på engelsk).

Flere referanser