Editor místních zásad skupiny umožňuje měnit kritéria pro zobrazení nastavení zásad Šablony pro správu. Ve výchozím nastavení zobrazí editor veškerá nastavení zásad. Pomocí filtrů požadavků však lze měnit způsob, jakým Editor místních zásad skupiny zobrazuje nastavení zásad Šablony pro správu.

Postup nastavení filtru požadavků
 1. Spusťte Editor místních zásad skupiny.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Šablony pro správu umístěnou ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele. Klikněte na příkaz Možnosti filtru.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit filtry požadavků.

 4. Do pole Filtrovat slova zadejte jedno nebo více klíčových slov.

 5. V seznamu Vyberte požadované filtry pro platformu a aplikace klikněte na příslušný filtr:

  • Zahrňte nastavení, které se shoduje s kteroukoli z vybraných platforem.

  • Zahrňte nastavení, které se shoduje se všemi vybranými platformami.

   Poznámka

   Kliknutím na tlačítko Vybrat vše můžete vybrat všechny položky v seznamu. Kliknutím na tlačítko Zrušit výběr můžete zrušit výběr všech položek v seznamu.

 6. Kliknutím na tlačítko OK použijte nová nastavení filtru a zavřete dialogové okno Možnosti filtru.

Další informace

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Filtry jsou zahrnující - proto je třeba vybírat položky, které se mají zobrazit, nikoli položky, které mají být odebrány.

 • Filtry nefungují s klasickými šablonami pro správu.

 • Editor místních zásad skupiny a modul snap-in Výsledná sada zásad jsou k dispozici v systému Windows Server 2008 R2 a v systémech Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise. Další informace naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (stránka může být v angličtině).