Med Redigeraren för lokala grupprinciper kan du ändra kriterierna för hur principinställningar för administrativa mallar ska visas. Som standard visas alla principinställningar. Du kan dock använda kravfilter och ändra hur Redigeraren för lokala grupprinciper ska visa principinställningar för administrativa mallar.

Så här anger du kravfilter för administrativa mallar
 1. Öppna Redigeraren för lokala grupprinciper.

 2. Högerklicka på Administrativa mallar under Datorkonfiguration eller Användarkonfiguration. Klicka på Filteralternativ.

 3. Markera kryssrutan Aktivera kravfilter.

 4. Skriv ett eller fler nyckelord i rutan Ordfilter.

 5. I listan Välj plattform och programfilter klickar du på önskat filter:

  • Inklusive inställningar som matchar någon av de valda plattformarna.

  • Inklusive inställningar som matchar alla valda plattformar.

   OBS

   Klicka på Markera allt om du vill välja alla objekt i listan, eller på Rensa alla om du vill rensa alla objekt i listan.

 6. Klicka på OK om du vill använda de nya filterinställningarna och stänga dialogrutan Filteralternativ.

Ytterligare överväganden

 • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

 • Filter är inkluderande. Tänk därför på att markera objekt som du vill visa i stället för objekt som du vill ta bort.

 • Filter fungerar inte med klassiska administrativa mallar.

 • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Ytterligare referenser