Redigera ett lokalt grupprincipobjekt

  1. Öppna Redigeraren för lokala grupprinciper.

  2. Dubbelklicka på mapparna i konsolträdet för att se principinställningarna i informationsfönstret.

  3. Dubbelklicka på en princip i resultatfönstret så att dialogrutan Egenskaper öppnas och ändra sedan principinställningen.

Ytterligare hänsyn

  • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

  • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.