Redigera principinställningar för administrativa mallar

 1. Använd Redigeraren för lokala grupprinciper och öppna det lokala grupprincipobjekt som du vill ändra.

 2. Klicka på den mapp i konsolträdet i Administrativa mallar som innehåller principinställningarna som du vill konfigurera.

 3. Klicka på namnet på en principinställning i kolumnen Inställning om du vill läsa en beskrivning av inställningen.

 4. Om du vill ändra standardvärdet från det aktuella läget dubbelklickar du på principinställningens namn

 5. I dialogrutan för Principinställning klickar du på någon av följande:

  • Inte konfigurerad: Registret ändras inte.

  • Aktiverad: Registret återspeglar att principinställningen är markerad.

  • Inaktiverad: Registret återspeglar att principinställningen inte är markerad.

 6. Ange eventuella övriga inställningar och klicka sedan på OK.

Ytterligare hänsyn

 • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

 • Det finns två grenar för administrativa mallar i Redigeraren för lokala grupprinciper. Inställningar för HKEY_LOCAL_MACHINE finns under Datorkonfiguration och inställningar för HKEY_CURRENT_USER finns under Användarkonfiguration.

 • Om datorprincipen är i konflikt med användarprincipen har i allmänhet datorprincipen företräde. Programtillverkare kan dock åsidosätta denna konvention, och den kan då inte genomdrivas med hjälp av en grupprincip.

 • Principinställningar för administrativa mallar kallas även registerbaserade principinställningar.

 • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Ytterligare referenser