Klassiska administrativa mallar (även kallade ADM-filer) kan inte skapas i XML. I tidigare versioner av Redigeraren för lokala grupprinciper visades dessa inställningar under noden Administrative Templates.

Den aktuella versionen av administrativa mallar skapas med XML (ADMX-filer). I Redigeraren för lokala grupprinciper visas inställningarna under noden Administrative Templates. Men Redigeraren för lokala grupprinciper känner fortfarande igen ADM-filer och visar inställningarna under noden Classic Administrative Templates, som är en underordnad nod till Administrative Templates.

Så här lägger du till eller tar bort en klassisk administrativ mall (.adm-fil).
  1. Använd Redigeraren för lokala grupprinciper och öppna det lokala grupprincipobjekt som du vill ändra.

  2. Högerklicka på Administrativa mallar under Datorkonfiguration eller Användarkonfiguration i konsolträdet.

  3. Klicka på Lägg till/ta bort mallar.

  4. Gör något av följande:

    • Klicka på Lägg till. om du vill lägga till en mall. Markera mallen som du vill lägga till i dialogrutan Principmallar och klicka sedan på Öppna.

    • Om du vill ta bort en mall markerar du den i Nuvarande principmallar och klickar sedan på Ta bort.

Ytterligare hänsyn

  • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

  • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Ytterligare referenser