Redigeraren för lokala grupprinciper

Redigeraren för lokala grupprinciper är en snapin-modul i MMC (Microsoft Management Console) och i detta användargränssnitt kan du hantera alla inställningar för ett lokalt grupprincipobjekt.

Det här avsnittet innehåller följande:

OBS

Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.