Paikallisen ryhmäkäytäntöeditorin avulla voit muuttaa hallintamallien käytäntöasetusten näyttämisen ehtoja. Oletusarvon mukaan editori näyttää kaikki käytäntöasetukset, myös sellaiset, joita ei hallita. Ominaisuussuodattimia käyttämällä voit kuitenkin muuttaa tapaa, jolla paikallinen ryhmäkäytäntöeditori näyttää hallintamallien käytäntöasetukset.

Voit suodattaa hallintamalleja käyttämällä kolmenlaisia ominaisuussuodattimia. Nämä ominaisuussuodattimet ovat:

Hallinta

Hallintamallien käytäntöasetuksia on kahdenlaisia: Hallittu- ja Ei hallittu -asetuksia. Ryhmäkäytäntöasiakaspalvelu hallitsee Hallittu-käytäntöasetuksia ja poistaa käytäntöasetuksen, kun se ei enää kuulu käyttäjän tai tietokoneen vaikutusalueeseen.

Ryhmäkäytäntöasiakaspalvelu ei hallitse Ei hallittu -käytäntöasetuksia. Nämä käytäntöasetukset ovat pysyviä. Ryhmäkäytäntöasiakaspalvelu ei poista Ei hallittu -käytäntösetuksia, vaikka käytäntöasetus ei enää kuuluisikaan käyttäjän tai tietokoneen vaikutusalueeseen. Näiden käytäntäasetusten avulla määritetään yleensä sellaisten käyttäjärjestelmän osien asetuksia, joita ei hallita käytännöillä. Voit määrittää myös sovellusasetuksia, joita ei hallita.

Hallinta-ominaisuussuodattimella on kolme tilaa: Kaikki, Kyllä ja Ei. Jos tämän ominaisuussuodattimen asetuksena on Kaikki, paikallinen ryhmäkäytäntöeditori näyttää kaikki hallintamallien käytäntöasetukset. Jos ominaisuussuodattimen asetuksena on Kyllä, editori näyttää vain hallitut hallintamallien käytäntöasetukset ja piilottaa kaikki hallintamallien käytäntöasetukset, joita ei hallita. Jos ominaisuussuodattimen asetuksena on Ei, editori näyttää vain ne hallintamallien käytäntöasetukset, joita ei hallita, ja piilottaa kaikki hallitut hallintamallien käytäntöasetukset.

Hallintamallien Hallinta-ominaisuussuodattimen määrittäminen
 1. Avaa paikallinen ryhmäkäytäntöeditori.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokoneasetukset\Käytännöt- tai Käyttäjäasetukset\Käytännöt-kohdassa olevaa Hallintamallit-vaihtoehtoa. Valitse Suodatinasetukset.

 3. Valitse haluamasi suodatin Hallinta-luettelosta.

 4. Ota uudet suodatinasetukset käyttöön valitsemalla OK ja sulje Suodatinasetukset-valintaikkuna.

Määritetty

Voit määrittää hallintamallien käytäntöasetuksille jonkin kolmesta tilasta: Ei määritetty, Käytössä ja Ei käytössä. Ei määritetty on kaikkien käytäntöasetusten oletustila. Käytäntöasetukset, joiden asetuksena on Ei määritetty, eivät vaikuta käyttäjiin tai tietokoneisiin. Hallintamallin käytäntöasetuksen ottaminen käyttöön aktivoi käytäntöasetuksen. Kun tilana on Käytössä, käytäntöasetuksen otsikossa kuvattu toiminto koskee käyttäjää tai tietokonetta. Kun tilana on Ei käytössä, käytäntöasetuksen otsikossa kuvatun toiminnon vastakkainen toiminto koskee käyttäjää tai tietokonetta. Yleensä Ei määritetty- ja Ei käytössä -asetukset tuottavat saman tuloksen. Erona on, että Ei määritetty -käytäntöasetukset eivät koske käyttäjää, mutta Ei käytössä -käytäntöasetukset koskevat.

Kukin hallintamallien käytäntöasetus sisältää yksityiskohtaisia tietoja Käytössä-, Ei käytössä- ja Ei määritetty -tiloistaan. Voit tarkastella näitä tietoja kunkin hallintamallien käytäntöasetuksen Ohje-ruudussa. Tiedot ovat tarkasteltavissa myös editorin laajennetussa näkymässä, kun valittuna on käytäntöasetus.

Määritetty-ominaisuussuodattimella on kolme tilaa: Kaikki, Kyllä ja Ei. Jos tämän ominaisuussuodattimen asetuksena on Kaikki, paikallinen ryhmäkäytäntöeditori näyttää kaikki hallintamallien käytäntöasetukset. Tämä on ominaisuussuodattimen oletusarvo. Jos ominaisuussuodattimen asetuksena on Kyllä, editori näyttää vain määritetyt hallintamallien käytäntöasetukset ja piilottaa kaikki käytäntöasetukset, joita ei ole määritetty. Jos ominaisuussuodattimen asetuksena on Ei, editori näyttää vain ne hallintamallien käytäntöasetukset, joita ei ole määritetty, ja piilottaa kaikki määritetyt käytäntöasetukset.

Hallintamallien Määritetty-ominaisuussuodattimen määrittäminen
 1. Avaa paikallinen ryhmäkäytäntöeditori.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokoneasetukset\Käytännöt- tai Käyttäjäasetukset\Käytännöt-kohdassa olevaa Hallintamallit-vaihtoehtoa. Valitse Suodatinasetukset.

 3. Valitse haluamasi suodatin Määritetty-luettelosta.

 4. Ota uudet suodatinasetukset käyttöön valitsemalla OK ja sulje Suodatinasetukset-valintaikkuna.

Kommentoitu:

Jokaisella hallintamallien käytäntöasetuksella on kommentointiominaisuus. Kommentoitu-ominaisuus sallii tekstin lisäämisen tiettyyn käytäntöasetukseen.

Kommentoitu-ominaisuussuodattimella on kolme tilaa: Kaikki, Kyllä ja Ei. Jos tämän ominaisuussuodattimen asetuksena on Kaikki, paikallinen ryhmäkäytäntöeditori näyttää kaikki hallintamallien käytäntöasetukset. Tämä on ominaisuussuodattimen oletusarvo. Jos ominaisuussuodattimen asetuksena on Kyllä, editori näyttää vain kommentoidut hallintamallien käytäntöasetukset ja piilottaa kaikki käytäntöasetukset, joita ei ole kommentoitu. Jos ominaisuussuodattimen asetuksena on Ei, editori näyttää vain ne hallintamallien käytäntöasetukset, joita ei ole kommentoitu, ja piilottaa kaikki kommentoidut käytäntöasetukset.

Hallintamallien Kommentoitu-ominaisuussuodattimen määrittäminen
 1. Avaa paikallinen ryhmäkäytäntöeditori.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokoneasetukset\Käytännöt- tai Käyttäjäasetukset\Käytännöt-kohdassa olevaa Hallintamallit-vaihtoehtoa. Valitse Suodatinasetukset.

 3. Valitse haluamasi suodatin Kommentoitu-luettelosta.

 4. Ota uudet suodatinasetukset käyttöön valitsemalla OK ja sulje Suodatinasetukset-valintaikkuna.

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että ryhmäkäytäntöobjektin muokkaus on sallittu muokkausasetuksissa. Oletusarvoisesti Toimialueen järjestelmänvalvojat-, Yrityksen järjestelmänvalvojat- tai Ryhmäkäytäntöjen luoja-omistaja -suojausryhmien muokkausasetuksissa on sallittu ryhmäkäytäntöobjektin muokkaus.

 • Suodattimet näyttävät valinnat, joten valitse ne kohteet, jotka haluat näyttää.

 • Suodattimet eivät toimi perinteisiä hallintamalleja käytettäessä.

 • Paikallinen ryhmäkäytäntöeditori ja RSoP-käytäntösuodatinlaajennus ovat käytettävissä Windows Server 2008 R2:ssa ja joissakin Windows 7 -versioissa. Lisätietoja on kohdassa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (tämä sivu voi olla englanninkielinen).