Computerafsluitscripts toewijzen

 1. Open de Lokale groepsbeleidseditor.

 2. Klik in de consolestructuur op Scripts (Opstarten/Afsluiten). Het pad is Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Scripts (Opstarten/Afsluiten).

 3. Dubbelklik in het resultatenvenster op Afsluiten.

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van Afsluiten op Toevoegen.

 5. Voer in het dialoogvenster Een script toevoegen de volgende handelingen uit:

  • Typ bij Scriptnaam het pad naar het script of klik op Bladeren om het scriptbestand te zoeken in de gedeelde map Netlogon op de domeincontroller.

  • Typ bij Scriptparameters eventuele gewenste parameters op dezelfde manier als u deze op de opdrachtregel typt. Als het script bijvoorbeeld parameters bevat met de naam //logo (vaandel weergeven) en //I (interactieve modus), typt u //logo //I.

 6. Geef in het dialoogvenster Eigenschappen van Afsluiten de gewenste opties op:

  • Afsluitscripts voor <groepsbeleidsobject>: hiermee geeft u een lijst weer met alle scripts die momenteel zijn toegewezen aan het geselecteerde groepsbeleidsobject. Als u meerdere scripts toewijst, worden de scripts verwerkt in de volgorde die u opgeeft. Als u een script naar een hogere positie in de lijst wilt verplaatsen, selecteert u het script en klikt u op Omhoog. Als u een script naar een lagere positie in de lijst wilt verplaatsen, selecteert u het script en klikt u op Omlaag.

  • Toevoegen: hiermee opent u het dialoogvenster Een script toevoegen waarin u extra scripts kunt opgeven.

  • Bewerken: hiermee opent u het dialoogvenster Script bewerken waarin u scriptgegevens kunt wijzigen, zoals de naam en de parameters.

  • Verwijderen: hiermee verwijdert u het geselecteerde script uit de lijst Scripts voor afsluiten.

  • Bestanden weergeven: hiermee geeft u de scriptbestanden weer die zijn opgeslagen in het geselecteerde groepsbeleidsobject.

Aanvullende overwegingen

 • Om deze procedure te kunnen uitvoeren, dient u de machtiging om instellingen te bewerken te hebben zodat u GPO's kunt bewerken. Standaard hebben de leden van de volgende groepen de machtiging om instellingen van GPO's te bewerken: Domeinbeheerders, Ondernemingsadministrators, en 'Maker Eigenaars Groepsbeleid'.

 • Afsluitscripts worden uitgevoerd als Lokaal systeem en hebben alle rechten daarvoor.

 • Als u instelt dat afsluitscripts synchroon worden uitgevoerd, verloopt het afsluiten van de computer mogelijk traag.

 • Editor voor lokaal groepsbeleid en de module Resulterende verzameling beleidsregels zijn beschikbaar in Windows Server 2008 R2 en in bepaalde versies van Windows 7. Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (mogelijk in het Engels) voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie