Ezen a lapon az adapter által végrehajtott hálózati címfordítási (NAT) szerepkör konfigurálható.

Párbeszédpanel-elemLeírás

Magánhálózathoz csatlakozó belső hálózati adapter

Megadja, hogy ez a kapcsolat egy, a magánhálózathoz csatlakozott magánhálózati kapcsolat. A NAT-protokoll az erről a hálózatról a nyilvános hálózatba küldött IP-csomagokat az egységes nyilvános IP-címhez és egy tetszőleges portszámhoz hozzárendelve fordítja le. Az RRAS-kiszolgáló táblázatot vezet ezekről a hozzárendelésekről, hogy a nyilvános hálózaton lévő kiszolgáló válasza továbbítható legyen a magánhálózaton lévő kiindulási állomásnak.

Az internethez csatlakozó nyilvános hálózati adapter

Megadja, hogy ez a hálózati adapter az internethez kapcsolódó nyilvános hálózati adapter.

NAT engedélyezése ezen az adapteren

Megadja, hogy az útválasztó végrehajt-e TCP- és UDP-portfordítást az IP-címfordítás mellett. Ha csak egyetlen nyilvános IP-címmel rendelkezik, be kell jelölnie ezt a jelölőnégyzetet. Ellenkező esetben a magánhálózat állomásaitól érkező hálózati forgalom nem fordítható le megfelelően az internetes forgalomhoz. Ez a jelölőnégyzet csak Az internethez csatlakozó nyilvános hálózati adapter bejelölésekor van engedélyezve.

További hivatkozások


Tartalom